Invigning: Västerås först i jättesatsning av gasstationer – minskar utsläppen i länet

Landshövdingen i Västmanland, Minoo Akhtarzand, och Gasum bjuder den 20:e maj in media till invigningen av Gasums första tankstation med flytande gas för lastbilar och tunga fordon.

Mångmiljonsatsningen kommer att bidra till ökad energitillgång och därmed gynna det lokala näringslivet och bidrar samtidigt till renare transporter i länet. Stationen har identifierats som en hållbar miljösatsning och har därför kvalificerat sig för delfinansiering genom statliga Klimatklivet. För Gasum, som är ett nordiskt energibolag, är detta första stationen i Sverige och startskottet för en omfattande lansering av totalt 50 tankstationer i Norden. Gasum är även en av Nordens största producenter av biogas och flytande naturgas. Sedan tidigare äger Gasum en biogasanläggning i Västerås tillsammans med lokala lantbrukare.

Program:

10.45 Välkomstmingel med tilltugg

11.00 Presentation & invigningsceremoni:

 - Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum

 - Minoo Akhtarzand, Landshövdningen Västmanland

Invigningsceremoni

11.30 Lunch med fotografering och tillfälle för individuella intervjuer

12.30 Slut

Alla tider är ca tider

Plats: Chaufförsgatan 1, 724 76 Västerås

Mer info och anmälan av deltandehttp://bit.ly/gasuminvigning

 

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82
​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tung transport. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.se

Taggar:

Prenumerera