• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Metsä Tissues fabrik i Mänttä övergår till att använda LNG i produktionen av mjukpapper

Metsä Tissues fabrik i Mänttä övergår till att använda LNG i produktionen av mjukpapper

Report this content

LNG-bolaget Skangas Oy och Metsä Tissue Oyj har ingått ett avtal om leverans av flytande naturgas (LNG) till produktionsprocesserna på mjukpappersfabriken i Mänttä. Fabriken i Mänttä använder i fortsättningen flytande naturgas i torkningsprocessen för papperet som ersättning för flytgas. Bytet av bränsle från flytgas till LNG ökar konkurrenskraften och minskar bolagets koldioxidutsläpp.

LNG levereras till fabriken i Mänttä via tankbil från Skangas LNG-terminal i Björneborg. Där den flytande gasen ska användas förångas den tillbaka i gasform innan användning. Skangas gör i samarbete med moderbolaget Gasums tekniska tjänster ändringsarbeten och installationer av utrustning i anslutning till bytet av bränsle.

”Vi strävar efter att ständigt förbättra miljöprestandan på fabriken. LNG minskar koldioxidutsläppen inom vår produktion, vilket var en avgörande faktor i beslutet att övergå till att använda det”, säger fabrikschef Kari Karttunenpå Metsä Tissue i Mänttä. ”Fabriken i Mänttä fyllde 150 år i september. Vi utvecklar vår verksamhet genom att tillverka mjukpapper och matlagningspapper på ett hållbart sätt även i framtiden.”

”Det är bra att Metsä Tissue byter till renare energi samtidigt som den finska LNG-marknaden växer. LNG är ett utmärkt alternativ som bränsle i olika processer inom pappersindustrin och inom energiproduktion. Vi erbjuder miljövänlig LNG på ett mångsidigt sätt för olika industriella behov,” säger Skangas vd Kimmo Rahkamo.

På Metsä Tissues fabrik i Mänttä tillverkas wc- och hushållspapper, pappershanddukar, näsdukar, industriduk och matlagningspapper. I fabriken finns det tre mjukpappersmaskiner, en smörpappersmaskin och 11 förädlingslinjer för mjukpapper.

Med LNG kan man ersätta användningen av oljebaserade bränslen inom industrin, energiproduktion och tung trafik. Användningen av LNG istället för olja minskar partikel- samt svavel- och kväveoxidutsläppen betydligt. Användningen av LNG möjliggör en övergång till användning av flytande biogas (LBG) utan tilläggsinvesteringar. LNG uppfyller även kraven i svaveldirektivet för sjöfarten och även de framtida strängare utsläppsgränserna.

Ytterligare information:

Jouni Bedda, försäljningschef, Skangas
tfn +358 40 744 2870, fornamn.efternamn(a)skangas.com

Tomi Pesonen, Vice President, Energy Markets, Metsä Group
tfn + 358 50 442 32 44, fornamn.efternamn(a)metsagroup.com

Metsä Tissue tillhandahåller mjuk- och matlagningspapper av hög kvalitet för vardagsbruk. Metsä Tissue är en av Europas ledande leverantörer av mjukpappersprodukter för konsumenter och storhushåll samt världens ledande leverantör av bak- och matlagningspapper. Bolagets främsta varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Metsä Tissue har produktionsanläggningar i fem länder, sysselsätter cirka 2 800 personer och 2017 uppgick omsättningen till 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group. www.metsatissue.com

LNG-bolaget Skangas är ledande aktör på LNG-marknaden i Norden. Bolaget levererar LNG för behoven inom sjöfart, industri och tung trafik. Vi hjälper våra kunder att uppfylla miljömål och operativa mål genom att erbjuda effektiva och stabila LNG-leveranser. Skangas är ett dotterbolag till energibolaget Gasum Ab, med Gasum Ab (70 %) och norska Lyse Energi AS (30 %) som ägare. www.skangas.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

På Metsä Tissues fabrik i Mänttä tillverkas wc- och hushållspapper, pappershanddukar, näsdukar, industriduk och matlagningspapper. I fabriken finns det tre mjukpappersmaskiner, en smörpappersmaskin och 11 förädlingslinjer för mjukpapper.
Twittra det här
Med LNG kan man ersätta användningen av oljebaserade bränslen inom industrin, energiproduktion och tung trafik. Användningen av LNG istället för olja minskar partikel- samt svavel- och kväveoxidutsläppen betydligt. Användningen av LNG möjliggör en övergång till användning av flytande biogas (LBG) utan tilläggsinvesteringar. LNG uppfyller även kraven i svaveldirektivet för sjöfarten och även de framtida strängare utsläppsgränserna.
Twittra det här