• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Nya tankstationen var avgörande i Mejeritransporter ABs satsning på gasdrivna fordon

Nya tankstationen var avgörande i Mejeritransporter ABs satsning på gasdrivna fordon

Report this content

Det var efter en träff med Gasum och Volvo som Tord Johansson, VD på Mejeristransporter AB, tog beslutet att investera i lastbilar med flytande gas. Kravet från dem var tillgången till gasstationer och Gasum var inte sena med att planera Värmlands första station.

För Mejeritransporter AB, som kör in- och uttransporter, samt mellantransporter är det viktigt att kunna erbjuda hållbara transporter. Arla, som idag är deras största kund, jobbar med 100 procent fossilfria transporter och beskedet om att Mejeritransporter investerade i gasdrivna fordon kom som en positiv överraskning. Sveriges regering har satt som mål att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer, något som Mejeritransporter redan jobbar aktivt med.

Optimalt läge på Gasums nya tankstation

Gasums nya tankstation i Karlstad var helt avgörande för Mejeritransporter AB i beslutet om investeringen i nya fordon. Tidigare var närmsta gasstation placerad i Örebro och det gjorde att man inte kunde hämta upp mjölk för mellantransporter inom Värmland. På den nya tankstationen är det möjligt att välja olika temperatur på gasen som tankas.

”Nu är det inga problem längre och placeringen på den nya stationen är optimal. Att man kan tanka kall gas har också varit en av anledningarna till att vi väljer Gasum då den kalla gasen tar mindre plats i tanken, vilket gör att vi längre på en och samma tankning.” säger Tord Johansson, VD.

Stora fördelar med gas som bränsle

Att tanka med biogas bidrar till ett kraftigt reducerat utsläpp av koldioxid och släpper ut låga värden av kväveoxid. Kunden får istället ett hållbart bränsle med lång räckvidd. Gasum som planerar ett stationsnätverk med 50 nya stationer i Norden erbjuder möjligheten att tanka både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). LNG minskar utsläppen av koldioxid med upp till 20 procent och LBG, som Mejeritransporters lastbil går på, minskar utsläppen med upp till 85 procent.

”Det finns stora fördelar med att välja flytande gas som bränsle. Det är rent och snyggt på stationerna och det blir heller inget spill av bränslet. Dessutom är det miljövänligt och ett steg i rätt riktning för framtida bränslealternativ. Utöver det så är det ekonomiskt bra för oss att köra på flytande biogas. Att arbeta tillsammans med Gasum har fungerat jättebra och smidigt” avslutar Tord.

Tord berättar även att de kommer satsa vidare på gasdrivna fordon framöver för att kunna erbjuda hållbara transporter, dessutom är det ett krav från många kunder. För den som investerar i gasdrivna fordon finns också stöd att söka via Naturvårdsverket.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com


Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss. Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättining 2018 uppgick till totalt 1 177 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media