25 år med digital spårbarhet för kirurgiska instrument

Report this content

T-DOC, Getinges lösning för sterilgodshantering, lanserades för 25 år sedan och var den första lösningen i världen som gjorde det möjligt för hälso- och sjukvårdsinrättningar att gå över från pappersbaserad till helt digitaliserad spårning av kirurgiska instrument. Sedan dess har Getinge fortsatt att utveckla T-DOC tillsammans med kunder för att möta det växande behovet av digitaliserad hälso- och sjukvård.

 

När T-DOC lanserades på marknaden 1996 erbjöd den sjukvårdspersonal en enkel, säker och tidsbesparande lösning för att säkerställa komplett spårbarhet och samtidigt optimera användningen av instrument och enheter. Med T-DOC kunde instrumenten rengöras, desinfekteras, steriliseras och levereras i tid inför varje kirurgiskt ingrepp.

– Vid den första installationen var personalen på sterilcentralen så glada att de klappade händerna. Nu behövde de inte längre spåra instrument med hjälp av penna, papper och etikettapplikatorer. De var väldigt glada över att få arbeta digitalt, det sparade tid och gjorde att de kunde tillhandahålla bättre patientvård, säger Lars Søndergaard, Director, Product Management & Business Development på Getinge.

Lars, som alltid har gillat programmering och har byggt hela designstrukturen för T-DOC,kallar gärna T-DOC för sin lilla bebis. En produkt som har växt till en marknadsledande lösning i länder över hela världen. 2004 blev T-DOC den första lösningen för hantering och spårbarhet för steril utrustning och kirurgiska instrument som gick att installera på flera olika platser. Det innebar att sjukhus i olika regioner kunde anslutas till samma T-DOC-system.

– Det har blivit mer och mer vanligt med den här typen av stora projekt som omfattar flera platser och integrerar med hela sjukhusets IT-infrastruktur. Det är fördelaktigt för sjukhus att ha system som kan kommunicera med varandra. Alla våra projekt genomförs i nära samarbete med våra kunder så att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som uppfyller deras specifika behov. Ofta omvandlas dessa behov till nya smarta produktfunktioner som fler kan ha nytta av, säger Lars.

T-DOC har utvecklats kontinuerligt under årens lopp, men det grundläggande konceptet har inte förändrats: det är enkelt och effektivt. Automatiseringsfunktionen är en av många tidssparande funktioner i T-DOC.

- Det finns många olika sätt att optimera  arbetsflödet, och ett av dem är automatisering av   rengöring och desinfektion av instrument. Automatiserade lösningar sparar tid eftersom det manuella arbetet för ett givet steg minskar. Förutom att  spara tid, får man dessutom färre  avbrott, förklarar Lars.

Lars är väldigt engagerad i optimeringen och finjusteringen av T-DOC. Detsamma gäller hans medarbetare, varav en del har varit med på hela T‑DOC-resan ända sedan starten 1996.

– Vi har haft så mycket kul tillsammans redan från början. Innovation kräver ett gott samarbete, det är så vi uppnår bra saker tillsammans, säger Lars.

En av medlemmarna i Lars team är Anna Funder, som började arbeta på Getinge för tio år sedan. Idag jobbar hon som produktchef för T-DOC.

– Jag har alltid velat arbeta med att förbättra digitala sjukvårdsprodukter. Sjukvård är väldigt viktigt, och jag tycker det är inspirerande att arbeta inom det här området. När digitalisering genomförs på rätt sätt underlättar det sjukvårdspersonalens dagliga arbete, och resursanvändningen optimeras på bästa möjliga sätt, säger hon.

En av Annas drivkrafter är att skapa värde för kunden, och hon tycker om att arbeta med en produkt som baseras på 25 års återkoppling och delade erfarenheter från de personer som använder den i sitt arbete varje dag.

– Vi erbjuder lokal support baserad på global kunskap. Oavsett om användaren behöver automatiseringsfunktioner, spårning av enskilda instrument, lösningar för operationsvagnar, lagerhantering, fakturering eller mer komplexa funktioner så är T-DOC hjärnan som erbjuder en heltäckande lösning, säger Anna.

T-DOC har också spelat en viktig roll under pandemin. Många sjukhus har haft en stor personalomsättning, och T-DOCs användarvänliga gränssnitt har gjort att ny personal snabbt kunnat introduceras i arbetsprocesserna. På så sätt har man kunnat säkerställa att  alla rutiner följs, och att kvalitet och patientsäkerhet kan garanteras.

Många kirurgiska ingrepp har ställts in eller flyttats fram, men T-DOC anpassar sig efter förändringarna så att gods ändå kan levereras i tid, förklarar Anna.

I nuläget arbetar teamet på nästa version av T-DOC som kommer att omfatta många nya funktioner.

– Vi tittar till exempel närmare på hur vi kan uppfylla det växande behovet av molnbaserade lösningar, men även på hur vi kan förbättra användargränssnitt och lägga till nya rapporter och kontrollpaneler, säger Anna.

Både Anna och Lars ser fram emot att fortsätta digitalisera hälso- och sjukvården och att även framgent låta T-DOC fortsätta växa och utvecklas utifrån kundernas behov.

Läs mer om T-DOC >>

Läs mer om Getinges digitala lösningar >>

 

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vid den första installationen var personalen på sterilcentralen så glada att de klappade händerna. Nu behövde de inte längre spåra instrument med hjälp av penna, papper och etikettapplikatorer. De var väldigt glada över att få arbeta digitalt, det sparade tid och gjorde att de kunde tillhandahålla bättre patientvård.
Lars Søndergaard, Director, Product Management & Business Development på Getinge