Dela

Om oss

Getinge förser sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Kontakt

 • Jeanette Hedén Carlsson

  Kommunikationsdirektör Getinge


  +46 10 335 1003
  http://www.getinge.com
 • Getinge AB
  Box 8861, 402 72 Göteborg
  +46 10 335 00 00
  http://www.getinge.com
 • Länkar

  Citat

  Som ett globalt medtechbolag ser vi det som vårt uppdrag att stötta våra kunder med lösningar som kan minska miljöpåverkan och på så sätt koppla an till den större uppgiften att rädda och hjälpa liv på planeten.
  Anna Romberg, Executive Vice President Sustainability, Legal & Compliance på Getinge
  Förvärvet är ytterligare en del av Getinges Life Science strategi för att expandera vår närvaro inom biofarmasegmentet
  Eric Honroth, President Life Science Getinge
  Utan de injektioner jag får var sjätte till åttonde vecka hade jag varit helt blind.
  Ingrid Carlsson
  Det är glädjande att vi i kvartalet fick säljgodkännande i USA av FDA för stentsystemet iCast™ för behandling av patienter med kärlsjukdom i höftartären.
  Mattias Perjos, VD & koncernchef
  Tanken är att den konstgjorda placentan ska anslutas till barnets navelsträng via kanyler. Under de kritiska första veckorna i barnets liv kan den ge naturligt stöd för andning, matning och blodrening
  Dr Dieter Engel, Vice President Cardiopulmonary på Getinge
  Som experter på det första steget i arbetsflödet för rengöring och desinfektion av kirurgiska instrument hjälper vi till att förhindra korskontaminering och sjukvårdsrelaterade infektioner.
  Jonas Magnusson, Getinge
  Tillsammans med våra härliga kollegor bygger vi anestesimaskiner och ventilatorer som bidrar till att sjukvårdspersonal kan rädda liv. Det är fantastiskt, vi känner oss som hjältar och det är en ynnest att få vara en del av detta varje dag.
  Marlene Forsström på Getinge
  Hållbarhet är inte en separat aktivitet. Eftersom vi är ett medtechbolag ingår det i allt vi gör. Vår passion för livet sträcker sig bortom den direkta påverkan våra produkter har och vi strävar efter att vara en drivkraft för positiv förändring, både för människor och för planeten.
  Anna Romberg, Executive Vice President Sustainability, Legal & Compliance på Getinge
  Vi utökar vårt erbjudande genom förvärv och vi ser, kanske mer än någonsin, hur den digitala utvecklingen inom sjukvården bidrar till att fler patienter kan behandlas på ett säkrare sätt, samtidigt som arbetsmiljön påverkas positivt och kostnaderna hålls i schack. Vi har världsledande digitala lösningar som bidrar till detta och fler är på väg.
  Mattias Perjos, VD & koncernchef
  Jag är stolt över hur vi under årens lopp kontinuerligt har utvecklat innovativa produkter för att erbjuda sjukhus säkra, effektiva och hållbara högkvalitativa lösningar för sterilgodshantering av kirurgiska instrument.
  Lars Hugosson, Senior Technician in Testing, Research & Development på Getinge
  Vi är glada över att iCast™-stentsystemet har godkänts i USA för användning i höftartärer för att gynna ett ännu större antal patienter
  Elin Frostehav, President Acute Care Therapies på Getinge
  Jag tyckte bredden i Getinges erbjudande var spännande och såg möjligheten att lära mig en nya saker. Jag gillade också det faktum att Getinge tar klimatutmaningarna på allvar och vill minska sin miljöpåverkan och därmed bidra till en mer hållbar värld. Det är en kultur som passar mig.
  Sylvain Touron, vd Getinge Frankrike
  Tack vare Ultra Cleans expertis och teknologi utökas vårt erbjudande till sterilcentraler i Nordamerika avsevärt, till att omfatta ett komplett utbud av processutrustning, förbrukningsvaror och IT-lösningar.
  Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows på Getinge
  Genom att tillämpa EcoDesign minskar vi våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel.
  Florence Loiselet, Director R&D and Engineering för kärlgrafter på Getinge
  Jag älskar att vara en del av processen för framtagning av morgondagens akutvårdslösningar tillsammans med ett stort och passionerat team.
  Angela Kornberger, del av Getinges Medical and Clinical Affairs-team
  Med det nya anpassade patientförflyttningssystemet PILOT och operationsbordet Maquet Magnus från Getinge behöver vi aldrig flytta patienten från ett operationsbord till ett annat. Patienten förblir helt stabil under hela proceduren, vilket minskar riskerna, säkerställer precisionen i vår behandling och främjar ett smidigt arbetsflöde.
  Martine Lefebvre, brakyterapikoordinator på avdelningen för radioonkologi vid CHU de Québec
  Det börjar med en rulle tråd och avslutas med en högkvalitativ medicinteknisk produkt, en krälgraft som används vid behandling av hundratals patienter dagligen. Det är så jag sammanfattar mina dagar; genom att tänka på hur många potentiella patienter varje nyskapad lösning kan nå.
  Aurélia Lungu, sömmerska på Getinge
  Vi är mycket glada över att kunna hjälpa kinderherzen i det viktiga arbetet att ge dessa barn en ljusare framtid.
  Ralf Uwe Schmitt, Vice President Sustainability & Leadership på Getinge
  Livit Flex för samman nästan ett halvsekels erfarenhet med den senaste tekniken för att leverera en lättkonfigurerad styrenhet för bioprocesser som passar alla FoU-tillämpningar.
  Matthijs Niemeijer, Head of Product Management Bioreactor Systems på Getinge
  Jag är mycket glad över att Getinge och BNP Paribas Leasing Solutions går samman för att erbjuda hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga finansieringslösningar till hälso- och sjukvårdspersonal i hela Europa. Jag är övertygad om att vår kombinerade expertis tillsammans med den strukturella omställningen mot hållbara användningsbaserade modeller kommer att göra partnerskapet framgångsrikt.
  Jeroen Veldhuizen, Global Head of Medical Market på BNP Paribas Leasing Solutions
  Med det här initiativet behöver våra medarbetare inte välja mellan familj och arbete, utan kan hantera båda delarna när familjen behöver dem som mest.
  Magnus Lundbäck, EVP Human Resources & Sustainability, Getinge
  Syftet med vårt etik- och efterlevnadsarbete är att säkerställa att de beslut vi fattar idag är välinformerade, balanserade och kan undanhålla vidare granskning även i framtiden.
  Anna Romberg, Executive Vice President Legal, Compliance & Governance, Getinge
  Våra bioreaktorer spelar en viktig roll i utvecklingen av cellulärt jordbruk. Genom att odla cellerna i en sluten miljö, bioreaktorn, säkerställer man att kött eller fisk odlas på ett rent och kontrollerat sätt. Detta är avgörande för optimal tillväxt av celler och därmed även för utvecklingen av hälsosam och näringsrik mat.
  Timo Keijzer, Director Product Marketing inom produktområdet Bio-Processing på Getinge
  Det är fantastiskt att kunna följa denna tillverkningsprocess, som börjar med en rulle tråd och avslutas med en högkvalitativ medicinteknisk produkt som underlättar kritisk behandling av patienter.
  Jocelyn Lebrun, Managing Director för Getinges produktionsanläggning i La Ciotat
  Jag slås av detaljnivån och hur verkligt det känns.
  Gabriel Fiori, Marketing and Strategy Director Globalmed
  American Heart Association kom på ett fantastiskt sätt att främja samarbete mellan experter, och det vill vi stötta. De data som samlas in kommer att ge högkvalitativ evidens och visa på best practice-behandlingar för intressenter inom hälso- och sjukvården. Jag är övertygad om att det kommer att innebära avsevärda förändringar för både läkare och patienter, och ett steg mot en mer jämlik och hållbar vård.
  dr Pierluca Lombardi, Corporate Medical Officer på Getinge
  Orderingång och nettoomsättning minskade organiskt med 5 % respektive 2,6 % i kvartalet. Som en följd av den sammantagna osäkerheten kopplat till externa faktorer sänker vi prognosen för organisk omsättningstillväxt, som väntas minska med 3-6 % för helåret 2022.
  Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge
  Med Cardiohelp ombord erbjuder vi personer mellan 18 och 50 år som drabbas av hjärtstillestånd utanför sjukhuset en mycket större chans att överleva. Utan denna möjlighet skulle dessa patienter bokstavligt talat inte överleva.
  Dinis Dos Reis Miranda, anestesiolog/intensivist och HEMS-läkare vid Erasmus University Medical Center i Rotterdam
  Det finns ingenting mer tillfredsställande än att se en patient åka hem och veta att man har bidragit till hennes eller hans återhämtning.
  Lizelle Oosthuysen, Getinge
  För att stödja denna affärsexpansion har Getinge investerat i fördubblad produktionskapacitet för stentar för att förse alla våra globala kunder med de enheter som behövs för att behandla patienter.
  Patty Burns, Senior Director, Global Marketing & Product Management, Vascular Systems på Getinge
  Värderingarna inom medtech, och särskilt på Getinge, rimmar med mina egna ambitioner.
  Agneta Palmér, Executive Vice President Operational Services på Getinge
  Det var en liten, tyst men kraftfull elektronisk enhet som utmanade konventionell visdom och omedelbart reagerade på förändringar i patienternas behov. Servo-ventilatorn är inte bara ett tekniskt underverk – det är ett integrerat tankesätt i vårt DNA.
  Anders Häggström, Global Product Manager på Getinge
  Orderingång och nettoomsättning minskade organiskt med 5 % respektive 7,5 % i kvartalet, som dock avslutades med en ökad orderingång. Våra kunder planerar för en normal influensasäsong under det andra halvåret, vilket väntas leda till återhämtning inom produkter för intensivvård.
  Mattias Perjos, VD & koncernchef
  Både pandemin och min egen erfarenhet som patient gjorde att jag insåg ännu mer hur viktigt det vi gör faktiskt är.
  Julie Ruhana Bashar, Getinge
  Den globala efterfrågan på kött avtar inte och vi behöver en långsiktig lösning där livsmedelsproduktionen inte skadar djur eller miljö.
  Dr. Petra Hanga, föreläsare inom Biochemical Engineering, Cellular Agriculture på University College London
  Med den här produktlanseringen vill vi vara med och öppna dörren till framtiden, och stödja den spännande men utmanande övergången inom läkemedelsindustrin.
  Anneke Evers, Senior Director DPTE Sales & Market Support hos Getinge
  Människor får ta ansvar och inspireras till att våga prova nya saker. Jag tror att det betyder mycket för företagskulturen, det faktum att alla medarbetare är så aktivt engagerade i framgången.
  Bo-Christer Svensson, tidigare anställd på Getinge
  Med Vac-a-Scope erbjuder vi nu våra kunder en komplett lösning för rengöring och desinfektion av endoskop, i vårt mål att bekämpa VRI och bidra till en mer hållbar hälso- och sjukvård.
  Don Socha, Global Product Manager Endoscope Reprocessing på Getinge
  Varje gång vi utvecklar nya lösningar för rengöring och desinfektion av endoskop fokuserar vi på att leverera värde till våra kunder samtidigt som vi upprätthåller högsta möjliga säkerhet och effektivitet. Våra lösningar är utformade för konsekvens, noggrannhet och kostnadseffektiv drift och vår uppdaterade ED-Flow är inget undantag.
  Don Socha, Global Product Manager Endoscope Reprocessing på Getinge
  Att hjälpa andra får mig att känna mig stolt, behövd och nöjd på en och samma gång. Jag är övertygad om att den som gör gott mot andra, får gott tillbaka
  Mateusz, Getinge
  Med förvärvet av FLUOPTICS öppnar vi ett nytt kapitel för vår verksamhet Surgical Workflows genom att expandera till området för avancerade visualiseringsstöd och beslutsstöd för kirurger. Vi kommer att skapa ett unikt ekosystem med kirurgisk belysning, fluorescensavbildning och digitala lösningar för bildbehandling och bildhantering.
  Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows på Getinge
  Nettoomsättningen minskade med 6,4 % och orderingången minskade med 4,4 % organiskt i kvartalet. Rensat för den starka försäljningen av ventilatorer 2021 växte vi dock organiskt i både orderingång och nettoomsättning. Orderboken växte med 8 % under kvartalet och är 21 % större än vid samma period 2021 rensat för valutaförändringar.
  Mattias Perjos, VD & koncernchef.
  Vi är stolta över att vara en del av detta initiativ som hjälper patienter och sjukvårdspersonal genom att se till att viktiga resurser finns där de behövs som mest.
  Sebastien Blanche, Global Head Getinge Financial Services
  I vårt nya Experience Center får besökarna utforska våra lösningar i en verklig miljö och lära sig mer om nya och avancerade tekniker som kan hjälpa till att förbättra hälso- och sjukvården samt Life Science-sektorn.
  Carsten Blecker, Chief Commercial Officer på Getinge
  Det är en bransch fylld av utmaningar som innebär att man hela tiden rör sig framåt. Jag älskar tempot och det är verkligen spännande att arbeta med livräddande teknik.
  Eric Honroth, President Life Science på Getinge
  Vi är glada över att kunna lansera den här lösningen som kommer att spara tid och investeringar för våra kunder och erbjuda komfort till ett brett spektrum av patienter.
  Norman Gander, produktchef på Getinge
  – Ingen av oss kan allt och ingen av oss är perfekt, men om vi samarbetar kan vi uppnå fantastiska resultat samtidigt som vi lär oss och har roligt tillsammans. Det vi lyckades med under pandemin när det gäller att öka produktionen av ventilatorer är ett starkt bevis på detta. Det var fantastiskt att se hur Getinges medarbetare, kunder, distributörer, regeringar, partners och konkurrenter gick samman för att hjälpa fler patienter över hela världen.
  Elin Frostehav, President Acute Care Therapies på Getinge
  Det är tydligt att investeringen i automatiserade system lönar sig generöst på sjukhus- eller samhällsnivå. På ett ekologiskt plan bör det poängteras att patienten får samma anestesinivå, med ännu högre säkerhet, men med lägre kostnad för både samhället och biosfären.
  Assoc. Professor Alain Kalmar, klinisk anestesiläkare vid AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Belgien
  Jag upplever att vi som bolag har lyckats stötta våra kunder med avgörande lösningar under pandemin och samtidigt fått igång andra delar av verksamheten där behoven under ett tag inte varit lika stora.
  Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge
  Det är kirurgerna, anestesiologerna och sjuksköterskorna som räddar liv genom sitt fantastiska arbete, men jag känner att även jag bidrar till patienters välbefinnande.
  Melissa Betzner, servicetekniker på Getinge
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp