Citat

På Getinge känner jag många som delar denna känsla av syfte. Varje dag kommer vi samman för att utrusta läkare med verktyg som kan rädda inte bara ett, utan otaliga liv. Vi gör livräddande teknologi tillgänglig för fler människor.
Fatemeh Amiri, Getinge
Utmaningen är inte bara att innovera; det handlar om att se till att innovationerna är tillgängliga för alla, oavsett omständigheter.
Nicholas Porter, Getinge
Vi tillämpar NAVA från de första levnadsdagarna, och resultaten är fantastiska.
Dr. Juyoung Lee, barnläkare på avdelningen för neonatologi vid Inha University College of Medicine i Republiken Korea
Vi är hedrade över att årets Swedish-German Business Summit hålls i vårt Experience Center där besökare kan interagera med våra lösningar i en verklighetstrogen sjukhusmiljö. Detta ger oss en möjlighet att visa hur våra produkter och lösningar stöttar och hjälper till att utveckla hälso- och sjukvårdssektorn i både Tyskland och Sverige.
Josef Hinterberger, President DACH/Benelux på Getinge.
Organiskt ökade Getinges omsättning med 5,7 procent i kvartalet. Inom Acute Care Therapies utvecklades merparten av verksamheten positivt. Omsättningen inom Life Science var oförändrad och Surgical Workflows växte i samtliga produktkategorier och regioner. Orderingången minskade totalt med 1,9 procent organiskt i kvartalet, vilket uteslutande kan kopplas till Acute Care Therapies.
Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge
Getinges skräddarsydda diskrack stöttar kunder som arbetar med dessa typer av processer. Den säkerställer grundlig rengöring, bättre reproducerbarhet och minskad arbetsbelastning. Tack vare den har vi till och med kunnat skapa en standardiserad process där vi utför rengöringen på samma sätt om och om igen, vilket är mycket hjälpsamt.
Karin Vänerhav, Manufacturing Specialist Cell Cultivation and Bioreagent Purification på Fujirebio
Det har varit ett mycket spännande projekt. Vi har utvecklat och tillverkat operationsbord i många år, men detta är en banbrytande ansats, som inkluderar flera funktioner som är nya för oss.
Ulrich Peters, Senior Project Manager på Getinge
Tillsammans kommer vi att erbjuda ett brett utbud av lösningar till sjukhusens sterilcentraler. Healthmarks position inom förbrukningsvaror för rengöringsverifikation och förpackning kommer att vara ett perfekt komplement till våra förbrukningsvaror, rengöring- och desinfektionsutrustning samt digitala lösningar.
Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows på Getinge
Att SBTi har godkänt våra mål är en viktig milstolpe på vår resa mot nettonollutsläpp
Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge
Maquet Corin gör att man kan ta ett steg framåt inom områden som är avgörande för operationsteamen. Bordets flexibilitet och användarvänlighet underlättar teamarbete och kommunikation, vilket leder till tidsbesparingar. Det har också smarta sensorbaserade säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda personalen och utrustningen i operationssalen.
Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows på Getinge
Medtech-industrin är avgörande för hälso- och sjukvårdens framtid, och det känns fantastiskt att gå till jobbet med vetskapen om att du är en del av det pusslet.
Theodoros Sioutalos, Getinge
AppliFlex ST GMP bygger på den beprövade framgången hos AppliFlex ST bioreaktor med omrörning och erbjuder skalbarhet och felfri processförändring för den kliniska fasen. Det här bioreaktorsystemet finns i olika storlekar och erbjuder en heltäckande cGMP-lösning utan att avkall görs på effektivitet och enkelhet.
Sean Herdlein, Vice President Bio-Processing på Getinge
Allt från svetsning till paketering, varje dag innebär nya utmaningar och möjligheter att utvecklas. Men det är inte bara uppgifterna; det är också människorna. Vi har ett fantastiskt team, och arbetsmiljön är stöttande och trevlig.
Henrik Danielsson, Getinge
Organiskt ökade Getinges omsättning med 1,3 procent i kvartalet medan orderingången minskade med 4,5 procent. Arbetet med att lösa utmaningarna inom Acute Care Therapies har högsta prioritet och vi börjar se positiva effekter av det hårda arbetet. Efter kvartalets slut har vi fått tillbaka CE-certifikatet för vår aortaballongpump.
Mattias Perjos, VD & koncernchef
Det finns ingen bättre anledning att gå till jobbet varje dag än att vara en del av framsteg inom patientvård genom att stötta sjuksköterskor, läkare och yrkesverksamma inom life science i deras arbete. Det är verkligen ett fint uppdrag som också innebär ett stort ansvar.
Patricia Fitch, Säljchef för Getinge i Nordamerika
Detta ökar avsevärt vår adresserbara ventilationsmarknad i USA genom att vi nu även kan rikta in oss på ett nytt segment med vårt ventilationserbjudande.
Elin Frostehav, President Acute Care Therapies på Getinge
ISOPRIME maximerar produktiviteten och är optimerad för kontinuerlig drift. Den är också enkel att underhålla med minimala driftstopp och störningar. Kort och gott är ISOPRIME en förstklassig isolator i en kostnadseffektiv förpackning, och vi är glada över att kunna addera denna lösning till vårt erbjudande för att stötta säker läkemedelsproduktion världen över.
David Barbault, Isolator Product Line Manager på Getinge
Som ett globalt medtechbolag ser vi det som vårt uppdrag att stötta våra kunder med lösningar som kan minska miljöpåverkan och på så sätt koppla an till den större uppgiften att rädda och hjälpa liv på planeten.
Anna Romberg, Executive Vice President Sustainability, Legal & Compliance på Getinge
Förvärvet är ytterligare en del av Getinges Life Science strategi för att expandera vår närvaro inom biofarmasegmentet
Eric Honroth, President Life Science Getinge
Utan de injektioner jag får var sjätte till åttonde vecka hade jag varit helt blind.
Ingrid Carlsson
Det är glädjande att vi i kvartalet fick säljgodkännande i USA av FDA för stentsystemet iCast™ för behandling av patienter med kärlsjukdom i höftartären.
Mattias Perjos, VD & koncernchef
Tanken är att den konstgjorda placentan ska anslutas till barnets navelsträng via kanyler. Under de kritiska första veckorna i barnets liv kan den ge naturligt stöd för andning, matning och blodrening
Dr Dieter Engel, Vice President Cardiopulmonary på Getinge
Som experter på det första steget i arbetsflödet för rengöring och desinfektion av kirurgiska instrument hjälper vi till att förhindra korskontaminering och sjukvårdsrelaterade infektioner.
Jonas Magnusson, Getinge
Tillsammans med våra härliga kollegor bygger vi anestesimaskiner och ventilatorer som bidrar till att sjukvårdspersonal kan rädda liv. Det är fantastiskt, vi känner oss som hjältar och det är en ynnest att få vara en del av detta varje dag.
Marlene Forsström på Getinge
Hållbarhet är inte en separat aktivitet. Eftersom vi är ett medtechbolag ingår det i allt vi gör. Vår passion för livet sträcker sig bortom den direkta påverkan våra produkter har och vi strävar efter att vara en drivkraft för positiv förändring, både för människor och för planeten.
Anna Romberg, Executive Vice President Sustainability, Legal & Compliance på Getinge
Vi utökar vårt erbjudande genom förvärv och vi ser, kanske mer än någonsin, hur den digitala utvecklingen inom sjukvården bidrar till att fler patienter kan behandlas på ett säkrare sätt, samtidigt som arbetsmiljön påverkas positivt och kostnaderna hålls i schack. Vi har världsledande digitala lösningar som bidrar till detta och fler är på väg.
Mattias Perjos, VD & koncernchef
Jag är stolt över hur vi under årens lopp kontinuerligt har utvecklat innovativa produkter för att erbjuda sjukhus säkra, effektiva och hållbara högkvalitativa lösningar för sterilgodshantering av kirurgiska instrument.
Lars Hugosson, Senior Technician in Testing, Research & Development på Getinge
Vi är glada över att iCast™-stentsystemet har godkänts i USA för användning i höftartärer för att gynna ett ännu större antal patienter
Elin Frostehav, President Acute Care Therapies på Getinge
Jag tyckte bredden i Getinges erbjudande var spännande och såg möjligheten att lära mig en nya saker. Jag gillade också det faktum att Getinge tar klimatutmaningarna på allvar och vill minska sin miljöpåverkan och därmed bidra till en mer hållbar värld. Det är en kultur som passar mig.
Sylvain Touron, vd Getinge Frankrike
Tack vare Ultra Cleans expertis och teknologi utökas vårt erbjudande till sterilcentraler i Nordamerika avsevärt, till att omfatta ett komplett utbud av processutrustning, förbrukningsvaror och IT-lösningar.
Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows på Getinge
Genom att tillämpa EcoDesign minskar vi våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel.
Florence Loiselet, Director R&D and Engineering för kärlgrafter på Getinge
Jag älskar att vara en del av processen för framtagning av morgondagens akutvårdslösningar tillsammans med ett stort och passionerat team.
Angela Kornberger, del av Getinges Medical and Clinical Affairs-team
Med det nya anpassade patientförflyttningssystemet PILOT och operationsbordet Maquet Magnus från Getinge behöver vi aldrig flytta patienten från ett operationsbord till ett annat. Patienten förblir helt stabil under hela proceduren, vilket minskar riskerna, säkerställer precisionen i vår behandling och främjar ett smidigt arbetsflöde.
Martine Lefebvre, brakyterapikoordinator på avdelningen för radioonkologi vid CHU de Québec
Det börjar med en rulle tråd och avslutas med en högkvalitativ medicinteknisk produkt, en krälgraft som används vid behandling av hundratals patienter dagligen. Det är så jag sammanfattar mina dagar; genom att tänka på hur många potentiella patienter varje nyskapad lösning kan nå.
Aurélia Lungu, sömmerska på Getinge
Vi är mycket glada över att kunna hjälpa kinderherzen i det viktiga arbetet att ge dessa barn en ljusare framtid.
Ralf Uwe Schmitt, Vice President Sustainability & Leadership på Getinge
Livit Flex för samman nästan ett halvsekels erfarenhet med den senaste tekniken för att leverera en lättkonfigurerad styrenhet för bioprocesser som passar alla FoU-tillämpningar.
Matthijs Niemeijer, Head of Product Management Bioreactor Systems på Getinge
Jag är mycket glad över att Getinge och BNP Paribas Leasing Solutions går samman för att erbjuda hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga finansieringslösningar till hälso- och sjukvårdspersonal i hela Europa. Jag är övertygad om att vår kombinerade expertis tillsammans med den strukturella omställningen mot hållbara användningsbaserade modeller kommer att göra partnerskapet framgångsrikt.
Jeroen Veldhuizen, Global Head of Medical Market på BNP Paribas Leasing Solutions
Med det här initiativet behöver våra medarbetare inte välja mellan familj och arbete, utan kan hantera båda delarna när familjen behöver dem som mest.
Magnus Lundbäck, EVP Human Resources & Sustainability, Getinge
Syftet med vårt etik- och efterlevnadsarbete är att säkerställa att de beslut vi fattar idag är välinformerade, balanserade och kan undanhålla vidare granskning även i framtiden.
Anna Romberg, Executive Vice President Legal, Compliance & Governance, Getinge
Våra bioreaktorer spelar en viktig roll i utvecklingen av cellulärt jordbruk. Genom att odla cellerna i en sluten miljö, bioreaktorn, säkerställer man att kött eller fisk odlas på ett rent och kontrollerat sätt. Detta är avgörande för optimal tillväxt av celler och därmed även för utvecklingen av hälsosam och näringsrik mat.
Timo Keijzer, Director Product Marketing inom produktområdet Bio-Processing på Getinge
Det är fantastiskt att kunna följa denna tillverkningsprocess, som börjar med en rulle tråd och avslutas med en högkvalitativ medicinteknisk produkt som underlättar kritisk behandling av patienter.
Jocelyn Lebrun, Managing Director för Getinges produktionsanläggning i La Ciotat
Jag slås av detaljnivån och hur verkligt det känns.
Gabriel Fiori, Marketing and Strategy Director Globalmed
American Heart Association kom på ett fantastiskt sätt att främja samarbete mellan experter, och det vill vi stötta. De data som samlas in kommer att ge högkvalitativ evidens och visa på best practice-behandlingar för intressenter inom hälso- och sjukvården. Jag är övertygad om att det kommer att innebära avsevärda förändringar för både läkare och patienter, och ett steg mot en mer jämlik och hållbar vård.
dr Pierluca Lombardi, Corporate Medical Officer på Getinge
Orderingång och nettoomsättning minskade organiskt med 5 % respektive 2,6 % i kvartalet. Som en följd av den sammantagna osäkerheten kopplat till externa faktorer sänker vi prognosen för organisk omsättningstillväxt, som väntas minska med 3-6 % för helåret 2022.
Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge
Med Cardiohelp ombord erbjuder vi personer mellan 18 och 50 år som drabbas av hjärtstillestånd utanför sjukhuset en mycket större chans att överleva. Utan denna möjlighet skulle dessa patienter bokstavligt talat inte överleva.
Dinis Dos Reis Miranda, anestesiolog/intensivist och HEMS-läkare vid Erasmus University Medical Center i Rotterdam
Det finns ingenting mer tillfredsställande än att se en patient åka hem och veta att man har bidragit till hennes eller hans återhämtning.
Lizelle Oosthuysen, Getinge
För att stödja denna affärsexpansion har Getinge investerat i fördubblad produktionskapacitet för stentar för att förse alla våra globala kunder med de enheter som behövs för att behandla patienter.
Patty Burns, Senior Director, Global Marketing & Product Management, Vascular Systems på Getinge
Värderingarna inom medtech, och särskilt på Getinge, rimmar med mina egna ambitioner.
Agneta Palmér, Executive Vice President Operational Services på Getinge
Det var en liten, tyst men kraftfull elektronisk enhet som utmanade konventionell visdom och omedelbart reagerade på förändringar i patienternas behov. Servo-ventilatorn är inte bara ett tekniskt underverk – det är ett integrerat tankesätt i vårt DNA.
Anders Häggström, Global Product Manager på Getinge
Orderingång och nettoomsättning minskade organiskt med 5 % respektive 7,5 % i kvartalet, som dock avslutades med en ökad orderingång. Våra kunder planerar för en normal influensasäsong under det andra halvåret, vilket väntas leda till återhämtning inom produkter för intensivvård.
Mattias Perjos, VD & koncernchef