Citat

När jag kom till arbetet en av de första traumatiska dagarna kunde jag nästan inte ta mig igenom de trånga korridorerna.
Dana Yamini.
Vi är mycket glada över att kunna erbjuda denna optimerade och kostnadseffektiva lösning för preparering av bioreaktorer. Detta i en tid då mycket av forskningen är inriktad på att utveckla och framställa vaccin.
Harald Castler, President Life Science på Getinge.
Jag känner mig väldigt stolt över att vi har lyckats fortsätta det nära samarbetet med våra kunder trots de begränsningar som pandemin förde med sig under 2020
Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge
Getinges varumärkeslöfte ”Passion for Life” omfattar även våra medarbetares liv. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder befintliga och framtida kontorsbaserade medarbetare möjligheten att arbeta där de kan utföra sitt jobb bäst, även efter COVID‑19
Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources and Sustainability på Getinge
I tider då resor och personlig kontakt är väldigt begränsat uppfyller möjligheten att kliva in på vårt virtuella sjukhus ett viktigt behov.
Jeanette Hedén Carlsson, EVP Communication & Brand Management på Getinge.
Detta partnerskap är ett exempel på den utökade omfattningen av vårt eget arbete med hållbarhet, innovation och kundfokus liksom vårt engagemang för att hålla Getinge i framkant inom dessa forskningsområden. I slutändan kan kunskapen och erfarenheten som samlas in hjälpa oss att rädda ännu fler liv tillsammans med våra kunder,
Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources & Sustainability
Att ansluta oss till Science Based Targets initiative är ett naturligt nästa steg för oss. Detta är ett bra sätt att öka transparensen kring vårt engagemang och våra framsteg. Getinge strävar efter att bli ett koldioxidneutralt företag och har vidtagit ett antal åtgärder för att uppnå vårt mål.
Magnus Lundbäck, Executive Vice President Sustainability på Getinge
Investeringen i Merrimack gör att vi kan fördubbla den installerade produktionskapaciteten av DPTE-BetaBag®
Harald Castler, President Life Science på Getinge
Vi har fortsatt att stötta sjukvården samt de läkemedelsbolag som utvecklar och tillverkar vaccin i högt tempo. Vi nådde även målet för helåret om att leverera 26 000 avancerade IVA-ventilatorer och efterfrågan på våra produkter för ECMO-terapi är fortsatt stor.
Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge
Förvärvet av Quadralene gör att vi på ett mer effektivt sätt kan tillföra värde till kunderna i deras viktiga arbete för att minska sjukhusrelaterade infektioner
Stéphane Le Roy, affärsområdeschef för Surgical Workflows på Getinge
På samma gång som NICCI genomför kontinuerliga och icke-invasiva mätningar ges en komplett bild av patientens individuella hemodynamiska status – så att vårdpersonalen aldrig missar ett hjärtslag
Clemens Brühl, Head of Product Management för avancerad patientövervakning på Getinge.
Särskilt nu, mitt i kampen mot COVID-19-pandemin, utsätts hälso- och sjukvårdsorganisationer för stora utmaningar i fråga om drift och ekonomi. Den steriltekniska avdelningen måste felfritt kunna bearbeta kirurgiska instrument för att kunna hantera den stora eftersläpningen av operationer.
Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows på Getinge
Fabriken producerar ungefär 230 000 enheter per år, vilket beräknas hjälpa till att rädda 500 liv om dagen
Jocelyn Lebrun, Managing Director för Getinge i La Ciotat
Vi fortsätter att fördjupa vårt samarbete med sjukhus och läkemedelsbolag världen över för att bekämpa COVID-19 och i kvartalet levererade vi fler avancerade IVA-ventilatorer än vad vi normalt gör under ett helt år
Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge
Vi har gått från ett ventilationsläge där man andades åt barnet till ett läge där man idag också kan andas tillsammans med barnet
Sabina Checketts, neonatalläkare
Förutom att hjälpa till att upprätthålla diafragmans takt innebär synkroniseringen av en NAVA-ventilator att patienterna inte kämpar mot ventilatorn
Miray Kärnekull, Medical Affairs Director på Getinge
Denna stora oberoende multicenterstudie bevisar att NAVA har betydande positiva kliniska effekter för vuxna patienter på intensivvårdsavdelningar. Studien visade att man genom användning av NAVA kunde minska dagarna för mekanisk ventilation från 12 till 8 dagar, en minskning på fyra dagar eller närmare 35 %, vilket är en anmärkningsvärd förbättring med många positiva konsekvenser. Färre dagar på intensivvårdsavdelningen innebär även en avsevärt förbättrad hälsorelaterad ekonomi vilket gör det möjligt för sjukhus att frigöra värdefulla sängplatser och resurser på intensivvårdsavdelningen
Jens Viebke, President Acute Care Therapies på Getinge
Vi är mycket stolta över att vara en del av AIMES. Projektets tydliga fokus på samhällsnytta kommer att generera nya produkter som kan hjälpa medicinska team världen över att rädda fler liv samtidigt som de lyfter fram Sveriges konkurrenskraft inom medicinsk forskning och teknik
Harald Castler, President Life Science, Getinge
Vi uppmuntrar det livslånga lärandet och är stolta över att samarbeta med Universeum för att öka intresset kring teknik, vetenskap och hållbar samhällsutveckling. Vi kan bidra med nyttig  kunskap när det kommer till att skapa en hållbar och produktiv hälso- och sjukvård
Mattias Perjos, VD på Getinge
Vårt mål är att göra det lättare för sjukhus att göra vårdplatserna på intensivvårdsavdelningen tystare genom att på ett säkert sätt förflytta larmen utanför patientrummen
David Pitts, klinisk expert på Integrated Therapy Solutions hos Getinge
Vi vill stötta Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i deras viktiga arbete att skapa glädje som blir läkande för barn och unga som kämpar med olika typer av sjukdomar i sin vardag
Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources & Sustainability på Getinge.
FDA:s 510(k)-godkännande av Getinges Flow-e innebär att vi kan komplettera sortimentet av Flow-anestesimaskiner och erbjuda lösningar med personligt anpassad anestesi för högriskpatienter på den stora och utbredda amerikanska marknaden
Eric Honroth, vd för regionen Nordamerika på Getinge
Beslutet att bli koldioxidneutrala inom fem år är ett naturligt steg för oss och kommer att vara en del i hela organisationens verksamhet. Vi kommer kontinuerligt att analysera, validera och lägga till aktiviteter kopplade till vårt miljöarbete för att säkerställa att vi kommer att nå uppsatta mål.
Mattias Perjos, VD & koncernchef
Under årets andra kvartal rapporterar vi en fortsatt stark orderingång och försäljning av avancerade IVA-ventilatorer och produkter för ECMO-terapi till sjukhus samt Sterile Transfer-produkter till läkemedelsindustrin
Mattias Perjos, VD och koncernchef
Vi är glada över att kunna hjälpa läkare i deras arbete med att rädda liv genom att erbjuda ytterligare en ventilator i vårt produktutbud på den amerikanska marknaden
Elin Frostehav, Vice President för Critical Care vid Getinge.
Vi har sett en ökad efterfrågan på produkter för extrakorporealt livsstöd och extrakorporeal membranoxygenering och vi kommer att öka vår produktion så att vi kan hjälpa våra kunder rädda ännu fler liv
Lena Hagman, EVP Quality & Regulatory Compliance & Managing Director Cardiopulmonary hos Getinge
Med Maquet Moduevo Bridge går vi horisontellt. De är idealiska för rum med låg takhöjd och kan hantera stora enheter då de kan placeras intill varandra för att spara utrymme
Stephane Tabillon, Product Manager
Patientsäkerhet har sin början på den steriltekniska avdelningen eftersom det är avgörande för sjukhus att de sterila instrumenten tas emot av slutanvändaren på ett säkert sätt och i tid. Med våra nya indikatorer tar det endast 20 minuter att säkerställa patientsäkerheten inom ång- och väteperoxidprocesser
Cindy Graham, Senior Director Consumables
Projektet syftar till att hjälpa vården att minska antalet vårdrelaterade infektioner som kan uppstå under operationer
Jonas Andersson, Vice President Global Product Management, Infection Control på Getinge
Kvartalet präglades av COVID-19-pandemin samt det stora behovet av avancerade ventilatorer och ECMO-terapi på intensivvårdsavdelningar världen över. Våra världsledande positioner i dessa kategorier bidrog till att orderingången ökade med 47 procent organiskt
Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge
Vi fortsätter att öka vår produktionskapacitet för att kunna möta det ökade behovet av ventilatorer från våra kunder. Vi arbetar nära med våra leverantörer och vår produktionsökning är naturligtvis beroende på tillgången av komponenter.
Elin Frostehav, Vice President Critical Care på Getinge
Det här är mycket viktigt för att vi ska kunna säkra våra möjligheter att fortsätta leverera våra produkter till EU-marknaden och andra marknader där CE-märkningen gäller
Mikael K Johansson, Senior Director Program Office Acute Care Thearapies & EU MDR vid Getinge
”Vår organiska försäljningstillväxt fortsätter i det fjärde kvartalet och det är särskilt glädjande att se den starka utvecklingen på våra tre största marknader - USA, Kina och Tyskland,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Både kvartalet och helåret blev bättre sett till marginaler och kassaflöde och vi har stärkt vår balansräkning.”
Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge
“Applikon Biotechnology har en stark portfölj med bioreaktorlösningar i världsklass som kommer att vara ett positivt tillägg till Getinges befintliga erbjudande mot biopharma-segmentet, som är det snabbast växande området inom Life Science, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef Getinge. ”Detta avtal breddar vår position ytterligare inom lösningar för effektiva, säkra och kontaminationsfria forsknings- och produktionsprocesser.”
Mattias Perjos, VD och koncernchef Getinge