Getinge lyfter fram hållbarhet i nya varumärkeskampanjen "Dimensioner av liv”

Report this content

Med sin nya varumärkeskampanj "Dimensioner av liv" vill Getinge öka medvetenheten kring hållbarhet inom hälso- och sjukvården och vikten av samarbete för att hitta lösningar på globala utmaningar.

Världen står inför många stora utmaningar så som klimatförändringar, befolkningstillväxt och en allt högre förväntad livslängd. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), är klimatförändringarna det enskilt största hotet mot global hälsa[1]. 

“Den globala hälso- och sjukvårdssektorn står idag för nästan 5 % av de globala utsläppen av växthusgaser[2] och på vår största försäljningsmarknad, USA, når denna siffra till och med upp mot 10 %[3],” säger Anna Romberg, Executive Vice President Sustainability, Legal & Compliance på Getinge. “Som ett globalt medtechbolag ser vi det som vårt uppdrag att stötta våra kunder med lösningar som kan minska miljöpåverkan och på så sätt koppla an till den större uppgiften att rädda och hjälpa liv på planeten.” 

Getinge arbetar aktivt för att stötta vårdpersonal, forskare och läkemedelsproducenter i att bekämpa hjärt-kärlsjukdomar, minimera spridningen av vårdrelaterade infektioner och hitta nya lösningar för högt belastade sjukvårdssystem runt om i världen. På vissa marknader är en lösning Automatic Gas Control (AGC) som finns tillgänglig för Getinges anestesimaskiner, vilket kan minska spillet av sevofluran med upp till 58 % och därmed minska CO2-påverkan för sjukvården[4]. 

Med den nya varumärkeskampanjen "Dimensioner av liv" vill Getinge lyfta fram vikten av att fortsätta samarbeta och öka hållbarhetsarbetet bortom produkternas omedelbara påverkan.

“Vi är ödmjuka inför de utmaningar som ligger framför oss och väl medvetna om att ingen kan lösa dessa på egen hand,” säger Anna Romberg. “På Getinge vill vi använda vår röst för att bidra till att öka medvetenhet, trigga idéer och vidta åtgärder för att bidra till en hållbar framtid där hälso- och sjukvården är bättre, effektivare och tillgänglig för fler.”
 

Läs mer om Getinge’s hållbarhetsarbete >>

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 5906
E-mail:
anna.appelqvist@getinge.com


Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

---- 

[1] www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health

[2] www.healthpolicypartnership.com/the-nexus-between-climate-change-and-healthcare

[3] www.forbes.com/sites/billfrist/2023/01/30/healthcare-paradox-how-the-industry-designed-to-keep-us-well-is-also-making-our-planet--and-our-bodies--sick

[4] 1. Kalmar A. et al. Minimizing sevoflurane wastage by sensible use of automated gas control technology in the flow-i workstation: an economic and ecological assessment. J Clin Monit Comput. 2022 Jan 3. doi: 10.1007/s10877-021-00803-z.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Som ett globalt medtechbolag ser vi det som vårt uppdrag att stötta våra kunder med lösningar som kan minska miljöpåverkan och på så sätt koppla an till den större uppgiften att rädda och hjälpa liv på planeten.
Anna Romberg, Executive Vice President Sustainability, Legal & Compliance på Getinge