Atrium Medical Corporation, ett dotterbolag till Getinge, avyttrar sin biokirurgiska verksamhet till HJ Capital 1, moderbolag till SeCQure Surgical Corporation

Atrium Medical Corporation, ett dotterbolag till Getinge, har tecknat ett avtal om att avyttra sin biokirurgiska verksamhet till HJ Capital 1, moderbolag till SeCQure Surgical Corporation, ett globalt medicinteknisk företag. Affären förväntas slutföras under fjärde kvartalet i år villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga fullföljdsvillkor. Försäljningen i den biokirurgiska verksamheten uppgick 2017 till cirka 128 MSEK. Försäljningen kommer inte att ha någon väsentlig finansiell inverkan på resultat eller finansiell ställning.

Den biokirurgiska verksamheten tillfördes Getinges terapeutiska portfölj genom förvärvet av Atrium Medical 2011. Företaget är inriktat på utveckling av biologiska, mekaniska och terapeutiska lösningar för mjukvävsförstärkning efter trauma, kirurgi och andra ingrepp. Verksamheten inom biokirurgi har varit ett relativt litet segment inom Getinges totala produktportfölj och den enda terapeutiska tillgången inom allmänkirurgi. Avyttringen är ett strategiskt beslut för att fokusera på vårt kärnområde för terapeutiska lösningar.

Avyttringen av biokirurgiverksamheten är en carve-out från Atrium Medicals verksamhet. Försäljningen inkluderar samtliga tillgångar och skulder som hänför sig till den biokirurgiska verksamheten, men exkluderar de skadeståndsansvarsanspråk som framställts mot Atrium Medical i förhållande till kirurgiska nätimplantat (mesh) som sålts före övergången och även Atriums Medicals motsvarande anspråk på försäkringsersättning.

SeCQure Surgical är ett företag som tillhandahåller mångsidiga systemkonfigurationer inom allmänkirurgi för både minimalinvasiv och öppen kirurgi, inklusive bland annat kirurgiska häftapparater och kirurgiska nätimplantat.

Kontakt:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Kort om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar