Beslut vid Getinges extra bolagsstämma

Vid Getinge AB:s extra bolagsstämma den 4 december 2017 beslutades om utdelning av samtliga aktier i Arjo AB (publ) (”Arjo”) till aktieägarna i Getinge.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo delas ut, varvid en (1) aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) aktie av serie A i Arjo och en (1) aktie av serie B i Getinge berättigar till en (1) aktie av serie B i Arjo.

Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 8 december 2017, vilket innebär att aktierna i Arjo registreras på mottagarens VP-konto omkring tisdagen den 12 december 2017. Sista dag för handel med Getinges aktier inklusive rätt till utdelningen av aktierna i Arjo är onsdagen den 6 december 2017. Aktierna av serie B i Arjo avses bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med tisdagen den 12 december 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jeanette Hedén Carlsson,
Executive Vice President Communications & Brand Management
Telefon: +46 (0)10 335 10 03
E-mail: jeanette.hedencarlsson@getinge.com                   

Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com


Om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Taggar:

Om oss

Getinge förser sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar