• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Bioreaktor-odling som kan gynna cancerforskning och produktion av röda blodkroppar

Bioreaktor-odling som kan gynna cancerforskning och produktion av röda blodkroppar

Report this content

Den senaste tidens fokus på vaccinutveckling visar tydligt hur viktiga bioreaktorer är inom den medicinska forskningen. Getinges Cristina Bernal-Martinez berättar hur bioreaktorer fungerar och hur de kan hjälpa forskare att ta fram nya cancerbehandlingar och odla röda blodkroppar.

– En bioreaktor har en idealisk steril miljö där celler kan odlas utan risk för korskontaminering. För att detta ska kunna göras på bästa sätt måste förhållandena vara de rätta, och bioreaktorn gör det möjligt för oss att kontrollera temperaturen, upprätthålla pH-värde, säkerställa tillräcklig gasförsörjning och tillföra näringsämnen, utan att störa eller kontaminera processen, säger Cristina Bernal-Martinez.

Efter att Cristina lämnat sitt hemland Spanien gick hon doktorandutbildning i Nederländerna, och under den tiden väcktes hennes intresse för bioreaktorer. Det växande intresset banade väg för hennes nuvarande position som Cultivation and Application Specialist vid Getinges Applikon-anläggning i Delft.

 – Det är inspirerande att arbeta med teknisk utrustning som till exempel kan användas inom forskningen för att studera hur cancerceller beter sig eller för att odla fram T-celler, en del av människans immunsystem.

De senaste åren har T-cellsbehandling visat sig vara en lovande behandling vid systemisk cancer, t.ex. akut lymfatisk leukemi. Eftersom odlingsprocessen är komplicerad måste man ha kunskaper om hur olika förhållanden påverkar tillväxt och differentiering av T-celler.

Getinges Applikon-team har arbetat med T-cellsodling i ett samarbetsprojekt med ett universitet i Storbritannien. Forskarna undersökte olika screeningförhållanden med hjälp av företagets engångs-mikrobioreaktor, micro-Matrix.

– Vår micro-Matrix är en mindre version av redan småskaliga bioreaktorer. Det finns 24 fristående bioreaktorer där man separat kan styra pH, temperatur och syrenivåer, och dessa gör det möjligt för forskarna att utföra fler odlingar på kortare tid, förklarar Cristina.

I detta forskningsprojekt undersöktes även effekten av CO2 på T-cellernas tillväxt med hjälp av Getinges engångs-bioreaktor AppliFlex ST.

– AppliFlex ST är en helt anpassningsbar bioreaktor och den är optimal för att undvika risken för korskontaminering. Kunden kan enkelt konfigurera ett nytt kärl för varje ny process med hjälp av 3D-utskrifter av tillverkningsprocessen, förklarar Cristina.

Getinge samarbetar också med flera forskningsorganisationer som fokuserar på blodkroppsodling. – Produktion av röda blodkroppar i bioreaktorer är ett potentiellt alternativ till transfusioner från givare. På många platser är det svårt att utföra traditionella bloddonationer på grund av brist och det ökande antalet blodburna sjukdomar, säger Cristina.

Hon fortsätter:

– Utmaningen ligger i att ta fram en odlingsprocess som kan producera tillräckligt många blodkroppar. Vi har testat att odla i nio dagar i våra AppliFlex-bioreaktorer och forskningsteamet har kommit allt närmare målet att kunna odla fram det stora antal röda blodkroppar som krävs för en enda transfusion – något som skulle kunna rädda fler liv. Det händer mycket spännande på bioreaktorområdet!

Getinges Applikon-bioreaktorsystem >>

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Taggar: