Driven av en passion att förbättra patienters livskvalitet

Report this content

Nyfikenhet och ett ständigt pågående lärande har alltid hört till Andres Beiras grundprinciper i livet. Förr tillbringade han varje dag i operationssalen och i labbet. Idag utgör han en del av det team som utvecklar samma behandlingar och lösningar som gjorde hans arbete som hjärtkirurg och forskare möjligt.

Innan han började på Getinge arbetade Andres Beiras som hjärtkirurg. Hans drivkraft var en stark passion för att ge patienterna bästa möjliga chans att komma tillbaka till ett normalt liv.

– Folk frågar mig ofta hur det känns att rädda någons liv. Det jag kan säga är att det känns mycket bättre än motsatsen, att förlora det. Men mitt mål var inte enbart att rädda liv, det var att erbjuda patienterna bästa möjliga livskvalitet efter operationen. Att göra det möjligt för dem att fortsätta göra de saker de ville göra, säger Andres.

Andres är pappa, make, läkare och forskare. År 2001 tog han läkarexamen i Spanien och flyttade sedan till Tyskland för att satsa på en forskarkarriär inom transplantation. Med ett nyfiket sinne och en strävan efter kontinuerligt lärande tvekade han inte när möjligheten att bredda sitt expertområde till hjärtkirurgi presenterade sig.

– Min specialitet var hjärtsviktskirurgi och mekaniskt cirkulationsstöd. Jag arbetade med extrakorporeal membranoxygenering (ECMO), intra-aorta-ballongpumpar (IABP), mekaniskt cirkulationsstöd (VAD) och hjärttransplantationer. Senare lade jag även till kateterbehandling till mina specialområden och reparerade klaffar, berättar Andres.

Han arbetade nära patienternas hjärtan varje dag och för honom var bandet mellan kirurg och patient mycket viktigt. De bästa stunderna var när han månader efter en operation fick veta att en patient mådde bra – att motorcyklisten var tillbaka ute på vägarna och att vandraren var på väg uppför bergen ännu en gång.

– Behandlingar och tekniker har utvecklats mycket, särskilt under de senaste åren. Idag finns det fantastiska behandlingar och medicintekniska produkter som erbjuder även patienter med allvarlig hjärtsvikt goda chanser att leva vidare och så småningom återgå till ett relativt normalt liv.

Inne i operationssalen ansåg Andres att lagarbete var av största vikt. Tillsammans gjorde han och hans kollegor stor skillnad.

– Hjärtkirurgen är bara en pusselbit – det krävs också sjuksköterskor, anestesiologer, perfusionister och naturligtvis medicintekniska produkter. Det finns ett ömsesidigt behov av att allt och alla ska arbeta tillsammans och göra sitt bästa för att uppnå goda resultat. Det är en speciell stämning.

Det som lockade Andres att satsa på en ny professionell bana och börja arbeta på Getinge var hans grundprinciper – hårt arbete för att förbättra patientens livskvalitet, professionell ärlighet och nyfikenhet samt ett ständigt pågående lärande.

– Idag arbetar jag i ett fantastiskt medicinskt team där samarbete är precis lika viktigt som det är i operationssalen. Vår huvuduppgift är att säkerställa behandlingar och lösningar som är säkra för vårdpersonal att använda och som kan förbättra livet för otaliga patienter världen över.

Andres erfarenhet av att både använda Getinges ECMO-utrustning och IABP under operationer, och att bedriva forskning om dem, kommer till nytta i rollen som Global Medical Director inom området Cardiopulmonary.

– Tidigare var det jag som var ECMO-teamet, nu ingår jag i teamet som utvecklar ECMO-utrustningen. Vi arbetar med användbarhet, klinisk dokumentation och kliniska data. Jag är glad över att jag får fortsätta att bredda min erfarenhet tillsammans med det här teamet med fantastiska människor och att jag fortfarande är med och behandlar patienter, bara på ett annat sätt än tidigare. Jag känner en stor passion för mitt jobb, jag lär mig nya saker varje dag och det är så jag vill att det ska vara.

Följ med Getinge på resan mot att bli världens mest respekterade och pålitliga medicinteknikbolag >>

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag känner en stor passion för mitt jobb, jag lär mig nya saker varje dag och det är så jag vill att det ska vara.
Andres Beiras, Global Medical Director Cardiopulmonary, Getinge