Framtidens vård är uppkopplad

Report this content

Digitalisering spelar en viktig roll i utvecklingen av vården eftersom behovet av att göra mer med mindre är större än någonsin. Möt Charlotte Enlund, som leder det team på Getinge som arbetar med att koppla upp vården genom avancerad teknik som i slutändan möjliggör bättre vård.

 

– Digitalisering handlar om att använda avancerad teknik för att spara tid, göra sig av med onödig administration och göra livet enklare, säger Charlotte Enlund.

Hon började på Getinge för några år sedan och leder initiativ för digitala lösningar och tjänster vilket även inkluderar ett team som arbetar med effektivitetslösningar för sjukhus.

– Vi tillhandahåller system för operationssalar, intensivvårdsavdelningar, sterilcentraler och andra sjukhusavdelningar genom att koppla upp produkter eller erbjuda IT-lösningar. Dessutom erbjuder vi effektivitetslösningar till våra Life Science-kunder, berättar Charlotte.

Enligt henne finns det många fördelar med att digitalisera vården.

– För vårdpersonalen innebär det till exempel förenklade arbetsdagar som är bättre planerade. Mindre manuell samordning, bättre resursanvändning för det som betyder mest och enklare sätt att estimera saker. För patienter och anhöriga innebär det ökad trygghet, mindre oro och kortare väntetider.

I framtiden är Charlotte säker på att fler system inom vårdinrättningar kommer att vara uppkopplade – det handlar om interoperabilitet som kopplar samman utrustningen som en helhet.

– När detta händer kopplar vi upp big data från många olika källor. Över tid kommer denna datapool att hjälpa oss att hitta nya lösningar – nya sätt att utveckla kvaliteten på vården. Vi fokuserar på människorna, det vill säga vårdpersonalen. Genom att förstå deras behov kan vi skapa lösningar som underlättar deras arbetsdagar och som bidrar till en mer hållbar vård för kommande generationer.

En av de unika lösningarna i Getinges portfölj är T-DOC, ett världsledande system för hantering av sterilförråd och en spårbarhetslösning för kirurgiska instrument som gör hela sjukhusflödet mer effektivt. När systemet lanserades för 25 år sedan var det en unik lösning på marknaden.

– Systemet kan hjälpa till att säkerställa fullständig spårbarhet av instrument och optimerad användning av instrument och enheter. Det ser även till att instrument levereras i tid för varje operation. Det som är så fantastiskt med T-DOC är att programvaran är så omfattande och har utvecklats så konsekvent genom åren att den idag kan anpassas till vilken sjukhusinstallation som helst. När vården utvecklas, utvecklas även våra lösningar.

En annan pålitlig lösning är Torin, som hjälper till att möta de komplexa kraven i dagens hantering av operationssalar. Programvaran optimerar planeringen i operationssalen med snabb och pålitlig schemaläggning av operationer. De senaste åren har ansträngningar gjorts för att utveckla lösningen ytterligare, vilket har lett till lanseringen av ett simulerings- och planeringsverktyg vid namn Torin OptimalQ.

– Vi lanserade det förra året som ett svar på den världsomfattande utmaningen att minska eftersläpningarna inom planerad kirurgi i pandemins efterdyningar. Vårt team kom på den här innovationen genom att titta på hur vi kan använda våra omfattande data och den kunskap vi har om effektiv operationsplanering.

Både T-DOC och Torin har utvecklats i nära samarbete med kunder vilket Charlotte anser är avgörande för IT-innovationer.

– Vi måste känna till deras miljö och hur deras processer ser ut för att kunna tillföra mer värde i deras arbete. Vår kundtjänst är också öppen dygnet runt för att hjälpa till att lösa utmaningar. Med Getinge Online – vårt digitala tjänsteerbjudande – tillhandahåller vi service på distans och ser till att utrustningen ständigt är igång, vilket har varit särskilt användbart under pandemin.

Getinges lösningar är specifika men de bidrar alla till en komplett lösning för sjukhusflödet. Utrustningen är ofta integrerad med lösningar från andra leverantörer för att se till att kunden inte ska behöva anpassa sig till sina nya investeringar, utan tvärtom.

– Om vi ska kunna skapa verkliga förbättringar behöver vi ett öppet ekosystem där vi samarbetar och delar kunskap med partners och andra leverantörer. Som jag ser det, är det här vi kan skapa störst värde.

Om Charlotte

Bor i: Köpenhamn, Danmark.

Började på Getinge: År 2019.

Definierar digitalisering som: En omvandling där IT-verktyg används för att underlätta arbetet.

Bästa digitala innovation: En hårdvaruutveckling; datorers processorkraft.

Läs mer om uppkopplad vård och Getinges lösningar

 

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Om vi ska kunna skapa verkliga förbättringar behöver vi ett öppet ekosystem där vi samarbetar och delar kunskap med partners och andra leverantörer. Som jag ser det, är det här vi kan skapa störst värde.
Charlotte Enlund, Getinge