Getinge emitterar COVID-19-företagscertifikat om 1 Mdr kr

Report this content

Getinge emitterar idag ett COVID-19-företagscertifikat om 1 Mdr kr i enlighet med ICMA Social Bond Principles. Företagetscertifikatet kommer uteslutande att finansiera den ökade produktionen av ventilatorer och andra kapitalbehov för att utöka produktionen av livsuppehållande utrusting för att möta det behov som uppstått på grund av COVID-19. Företagscertifikatet stöttar även Getinges hållbarhetsarbete för kunder och samhället i stort.

Getinge har sedan utbrottet av COVID-19-pandemin sett en ökad global efterfrågan på avancerade ventilatorer, extrakorporealt livsuppehållande utrustning (ECLS) och avancerad monitoreringför användning på intensivvårdsavdelningar (IVA). För att möta den globala efterfrågan kommer Getinge tillfälligt att öka sin produktion av avancerade IVA-ventilatorer med 160 % 2020, till totalt 26 000 ventilatorer. Under 2019 producerade Getinge cirka 10 000 avancerade IVA-ventilatorer vid sin produktionsanläggning i Solna. Getinge kommer också att använda företagscertifikatet för att finansiera andra produktionsökningar av livsuppehållande utrustning.

Företagscertifikatet om 1 miljard kronor har utfärdats i enlighet med Getinges finansieringsram för  COVID-19 som finns tillgänglig på Getinges hemsida. Ramen har utvecklats i enlighet med ICMA Social Bond-principerna där kapitaltillskottet uteslutande kommer att finansiera produktions-ökningen av ventilatorer och annan livsuppehållande utsrustning till följd av COVID-19. På grund av den brådskande situationen med COVID-19-pandemin har Getinge beslutat att inleda denna finansieringsram för COVID-19 utan att inhämta yttrande från andra parter.

”Vi gör vårt yttersta för att stötta den modiga sjukhuspersonalen runt om i världen i deras kamp mot den globala pandemin, COVID-19”, säger Lars Sandström, Finansdirektör på Getinge. ”Sjukhus är i behov av viktig utrustning för svårt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningarna. Vi kommer att öka vår produktion av ventilatorer och annan livsuppehållande utrustning för att hjälpa sjukhuspersonal att rädda så många liv som möjligt under pandemin”.

Viktiga investerare i transaktionen är Ramsbury Invest, Familjen Erling Persson Stiftelse, LKAB, Spiltan Fonder, Svenskt Näringsliv, Nordkinn Asset Management AB samt Swedbank Robur.

”Vi är stolta över att kunna stödja Getinge med att skala upp produktionen för att möta utmaningarna med COVID-19 och ge våra investerare möjlighet att bidra”, säger Joachim Alpen, Co-Head för SEB:s division Stora företag & Finansiella institutioner. 

Transaktionen i korthet:

  • COVID-19-företagscertifikatet uppgår till 1 Mdr kr och har en förfallodag den 21 oktober, 2020,  och ISIN-koden SE0014399440
  • Företagscertifikatet har utfärdats i enlighet med Getinges Finansieringsram för COVID-19, som utvecklats i linje med ICMA:s sociala obligationsprinciper
  • SEB har har arrangerat transaktionen och agerade rådgivare vid upprättandet av en finansieringsram för COVID-19, som utvecklats i enlighet med ICMA:s sociala obligationsprinciper
     

Getinge har tidigare tilldelats pris som 2019 års mest hållbara företag inom Life Science-industrin av tidskriften World Finance.

 

Mediakontakter:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 734 244 692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: + 46 (0) 734 244 527
E-mail:
anna.appelqvist@getinge.com

 

Om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlvård, operationssalar, steril rekonditionering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar: