• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinge fortsätter att investera i ECLS/ECMO för att stödja patienter som insjuknat i Covid-19

Getinge fortsätter att investera i ECLS/ECMO för att stödja patienter som insjuknat i Covid-19

Report this content

Getinge har en världsledande ställning inom extrakorporealt livsstöd (ECLS) och extrakorporeal membranoxygenering (ECMO). På senare år har efterfrågan från kunder ökat, och ännu mer så under Covid-19-pandemin. Därför gör Getinge omfattande investeringar i sin produktion för att ytterligare stödja sina kunder och patienter världen över.

Getinge har ett brett och avancerat produktutbud för extrakorporealt livsstöd (ECLS) och extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) på kort och lång sikt som innefattar olika enheter och förbrukningsartiklar för anpassat individuellt stöd för hjärt- och lungfunktion, bland annat centrifugalpumpar, oxygenatorer, värmeenheter, slangar, katetrar och kanyler.

– Vi har sett en ökad efterfrågan på produkter för extrakorporealt livsstöd och extrakorporeal membranoxygenering och vi kommer att öka vår produktion så att vi kan hjälpa våra kunder rädda ännu fler liv, säger Lena Hagman, EVP Quality & Regulatory Compliance & Managing Director Cardiopulmonary hos Getinge. – I år har Getinges produktionskapacitet för avancerade satser för hjärt-lungstöd (HLS) och satser för permanent livsuppehållande system på produktionsanläggningen i Hechingen ökat med mer än 30 % och i Rastatt med 110 %, och vi har ambitiösa planer för en fortsatt tillväxt.

De betydande investeringarna på Getinges tillverkningsanläggningar i Hechingen och Rastatt i Tyskland handlar huvudsakligen om ökad produktionskapacitet. Detta omfattar även produktionsverktyg, monteringsmaskineri, beläggningsutrustning, men även en ökning av produktionspersonalen.

Den 6 april 2020 utfärdade USA:s Food and Drug Administration (FDA) riktlinjer för tillfällig utökning av tillgången till enheter som används för extrakorporeal membranoxygenering i USA. Cardiohelp och HLS Advanced-set kan nu användas för långsiktigt (>6 timmar) andningsstöd/hjärt-lungstöd hos patienter med Covid-19.

– Vi gör allt vi kan för att stödja personal inom hälso- och sjukvård och deras patienter under denna globala kris, säger Lena Hagman.

Mer information om Getinges erbjudande av enheter för extrakorporealt livsstöd och extrakorporeal membranoxygenering finns på Getinges webbplats*: https://www.getinge.com/int/products/hospital/extracorporeal-life-support/

*Produkterbjudandet kan på grund av nationella bestämmelser skilja sig åt i olika länder.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har sett en ökad efterfrågan på produkter för extrakorporealt livsstöd och extrakorporeal membranoxygenering och vi kommer att öka vår produktion så att vi kan hjälpa våra kunder rädda ännu fler liv
Lena Hagman, EVP Quality & Regulatory Compliance & Managing Director Cardiopulmonary hos Getinge