• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinge förvärvar Applikon Biotechnology B.V., ett ledande företag inom det snabbväxande området för bioreaktorsystem

Getinge förvärvar Applikon Biotechnology B.V., ett ledande företag inom det snabbväxande området för bioreaktorsystem

Report this content

Getinge annonserar idag ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Applikon Biotechnology B.V. från Applikon Biotechnology Holding B.V.. Applikon Biotechnology B.V. är ett ledande företag inom det snabbväxande området för avancerade bioreaktorsystem för biofarmaceutisk forskning och produktion med en årlig nettoomsättning om cirka 450 MSEK.

“Applikon Biotechnology har en stark portfölj med bioreaktorlösningar i världsklass som kommer att vara ett positivt tillägg till Getinges befintliga erbjudande mot biopharma-segmentet, som är det snabbast växande området inom Life Science, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef Getinge. ”Detta avtal breddar vår position ytterligare inom lösningar för effektiva, säkra och kontaminationsfria forsknings- och produktionsprocesser.”

Applikon Biotechnology B.V. är ledande inom utveckling, tillverkning och distribution av avancerade bioreaktorsystem för forskning och produktion av vacciner och antikroppar i den biofarmaceutiska industrin, samt enzymer och bioplast för industriell bioteknik. Värdet på den globala bioreaktormarknaden beräknas till 10 miljarder kronor med en förväntad tillväxt på cirka 10 % per år under 2019-2024. Applikon Biotechnology B.V. är ett privatägt företag som grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Delft, Nederländerna. Företaget sysselsätter cirka 180 anställda över hela världen och arbetar främst genom ett globalt distributionsnätverk.

"Genom Applikon Biotechnology B.V. kommer Getinge att kunna erbjuda kunderna bättre lösningar och kunskaper som täcker hela processen från första screening till fullskalig produktion med hjälp av en skalbar plattform", säger Arthur Oudshoorn, VD för Applikon Biotechnology B.V.. "Getinges globala närvaro kommer att väsentligt stärka vår tillgång till marknaden och ytterligare påskynda Applikons tillväxt.”

Getinge kommer att förvärva alla utestående aktier i Applikon Biotechnology B.V. och betala cirka 840 MSEK (80 miljoner euro) kontant för 100 % av aktierna. Dessutom kan ytterligare högst cirka 630 miljoner SEK (60 miljoner euro) betalas ut 2021-2022 om avtalat resultat uppnås under 2020-2021. Förvärvet kommer att finansieras via banklån och nettoskulden i relation till EBITDA ratio förväntas öka med 0,2x i samband med att affären genomförs under det första kvartalet 2020. Integrationen kommer att ske stegvis med full effekt från 2022. Getinge förväntar sig inga väsentliga integrationskostnader 2020-2021.

Långsiktigt förväntas Applikon Biotechnology B.V. att väsentligen bidra till Getinges affärsområde Life Science när det gäller nettoomsättning och EBITA. Getinges Life Science-verksamhet rapporterade 2,3 miljarder kronor i nettoomsättning och 293 miljoner kronor i EBITA Q4 2018-Q3 2019. För Getinge som helhet förväntas förvärvet inte ha någon väsentlig påverkan på rörelseresultat och resultat per aktie för 2020. Avtalet breddar Getinges position ytterligare inom lösningar för effektiva, säkra och kontaminationsfria forsknings- och produktionsprocesser.

Transaktionen är föremål för, och villkorad av, avslutade konsultationer i enlighet med nederländska arbetsrådslagen (Wet op de ondernemingsraden) och SER-koden för fusioner (SER-besluit Fusiegedragsregels 2015), och slutförandet av affären är villkorad i enlighet med praxis vid förvärv. Affären förväntas slutföras under det första kvartalet 2020.

Deutsche Bank är Getinges exklusiva finansiella rådgivare i förvärvsprocessen och skuldfinansieringen för transaktionen tillhandahålls av SEB. NautaDutilh är Getinges ledande juridiska rådgivare i transaktionen.

För mer information om Applikon Biotechnology B.V.: www.applikon-biotechnology.com

Getinge bjuder in till telefonkonferens

Getinge bjuder in till en telefonkonferens med Mattias Perjos, VD och koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör den 19 december, 2019, kl 12:00 CET. Se telefonnummer nedan:

SE: +46 8 566 426 51
UK +44 333 300 0804
US +1 855 857 0686

Pinkod: 44859140#

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/2019-dec-press-conference

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer


Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson, EVP Communication & Academy
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

 

Denna information är sådan information som Getinge AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019 kl 10:30 CET.

 

Kort om Getinge Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

“Applikon Biotechnology har en stark portfölj med bioreaktorlösningar i världsklass som kommer att vara ett positivt tillägg till Getinges befintliga erbjudande mot biopharma-segmentet, som är det snabbast växande området inom Life Science, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef Getinge. ”Detta avtal breddar vår position ytterligare inom lösningar för effektiva, säkra och kontaminationsfria forsknings- och produktionsprocesser.”
Mattias Perjos, VD och koncernchef Getinge