• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinge gör ytterligare avsättning om 350 Mkr med anledning av brasilianska utredningar

Getinge gör ytterligare avsättning om 350 Mkr med anledning av brasilianska utredningar

Report this content

Getinge har idag beslutat att göra ytterligare en avsättning om 350 Mkr relaterat till ärenden avseende bl.a. påstådd manipulation av anbudsförfaranden i Brasilien. Ärendena är huvudsakligen hänförliga till åren 2004-2015, och berör primärt Getinges brasilianska dotterbolag Maquet Cardiopulmonary do Brasil Indústria e Comércio Ltda och Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. Den ytterligare avsättningen kommer att påverka rörelseresultatet för det första kvartalet 2018.

I samband med bokslutskommunikén för 2017 gjorde Getinge en initial avsättning om 69 Mkr avseende kostnader relaterade till de brasilianska utredningarna, vilket innebär att totalt 419 Mkr har avsatts till de pågående utredningarna.

Förhandlingar fortsätter med relevanta myndigheter som förväntas vara avslutade under 2018. Det kan inte uteslutas att eventuella överenskommelser med myndigheterna kan ha ytterligare materiell påverkan på Getinges resultat och finansiella ställning.


Kontakt

Jeanette Hedén Carlsson
Kommunikationsdirektör
Tel: 010-335 10 03
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Tel: 010-335 00 43
Email: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 15.30 CET.


Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar