Getinge har omplanerat förbättringsarbetet i Hechingen, Tyskland, relaterat till förlikningsavtalet med FDA och avsätter ytterligare 488 Mkr

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats har förbättringsarbetet fortsatt på Getinges produktionsenheter som berörs av förlikningsavtalet med FDA. I Hechingen har en omplanering av förbätttringsprogrammet genomförts och koncernen har beslutat om en avsättning om ytterligare 488 Mkr för att genomföra de nödvändiga förändringarna.

Kostnaderna i Hechingen är främst relaterade till utökad personalstyrka och processvalidering. Efter den nu beslutade avsättningen uppgår koncernens outnyttjade reserv till 710 Mkr.

Som tidigare kommunicerats godkände en amerikansk domstol den 3 februari 2015 ett förlikningsavtal mellan Getinges dåvarande affärsområde Medical Systems (motsvarar Acute Care Therapies idag) och FDA. Med förlikningsavtalet etablerades ett ramverk som säkerställer att Getinge kommer att genomföra överenskomna förbättringsåtgärder för att stärka kvalitetsledningssystemet. Förlikningsavtalet omfattar ursprungligen fyra legala enheter; Atrium Medical Corporation i Hudson (New Hampshire, USA), Wayne (New Jersey, USA), Rastatt (Tyskland) och Hechingen (Tyskland).

 

Mediakontakt:

Jeanette Hedén Carlsson
Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Anna Appelqvist
Mediarelationer
Phone: +46 (0)10 335 5906
Email: anna.appelqvist@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli, 2017 kl.08:00 CEST.

Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar