• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinge informerar om ett frivilligt återkallande - korrigering av 46-serien diskdesinfektor i USA

Getinge informerar om ett frivilligt återkallande - korrigering av 46-serien diskdesinfektor i USA

Report this content

Getinge informerar om en frivillig korrigering av medicinsk utrustning av 46-serien diskdesinfektor i USA på grund av ett saknat vattenintag för avjoniserat vatten (DiW). Getinge har rapporterat till relevanta myndigheter enligt gällande regler och kostnaden för återkallelsen är inte väsentlig.

Getinge har installation identifierat att 11 enheter har levererats till slutanvändare utan vattenintag för avjoniserat vatten (DiW), vilket innebär en potentiell försening i installationen av enheten vid slutanvändaranläggningen och/eller potentiell fördröjning i kundens arbetsflöde. De enheter som återkallas har inte använts på patienter och det har inte rapporterats några incidenter som resulterat i allvarlig sjukdom eller skador orsakade av Getinge 46-serien diskdesinfektor. Alla berörda kunder har fått kommunikation från Getinge.

Denna information publiceras för att informera användare om nämnd Getinge-produkt enligt den standardprocess som rekommenderas av myndigheter.

 

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar