Getinge koldioxidneutralt 2025

Report this content

Getinge har som mål att bli ett koldioxidneutralt företag fram till 2025. Målet kommer att nås stegvis inom olika områden och stödjer företagets önskan att bidra till en miljö- och samhällsmässigt hållbar hälso- och sjukvård.

För att kunna säkerställa ett långsiktigt värdeskapande och konkurrenskraft har organisationen gjort hållbarhet till en självklar del av sin verksamhet och arbetar aktivt med att minimera den negativa inverkan på miljön. Getinge har åtagit sig att uppfylla Paris-avtalets mål gällande begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader över de förindustriella nivåerna och har nu tagit beslutet att bli koldioxidneutralt fram till 2025.

– Redan 2012 började vi förbättra våra produkters miljöpåverkan under hela livscykeln i enlighet med EcoDesign-principerna, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef. Detta gäller alla steg, från utvinning av naturresurser till produktion, distribution och användning samt ända fram till återvinning och kassering. Nu tar vi detta ett steg längre och blir helt koldioxidneutrala.

En produkt som baseras på EcoDesign-principerna är diskdesinfektormodellen S-8668T i 86-serien. S-8668T har utformats för att förbättra rengöringskapaciteten inom den steriltekniska avdelningen. Turbotekniken med multitasking-funktion i S-8668T gör att processtiden kan minskas med upp till 25 %, vilket i sin tur leder till en minskning av den övergripande förbrukningen av energi, vatten och kemikalier.

– Det är vårt ansvar att göra vårt bästa för att tillhandahålla säkra och hållbara produkter till våra kunder, fortsätter Mattias Perjos. Vårt produktutbud omfattar ett antal produkter som bygger på vår EcoDesign, till exempel ångsterilisatorn GSS610H, operationsbelysningen PowerLED II och anestesiproduktfamiljen Flow.

Lika väsentligt är Getinges arbete för att avsevärt minska sina koldioxidutsläpp i produktionen. Mellan 2010–2018 minskade företaget dess direkta och indirekta utsläpp med 29 % (ton koldioxid/miljoner SEK).

För att kunna uppfylla målet att bli ett koldioxidneutralt företag har Getinge vidtagit ett antal åtgärder. Några exempel är övergång till förnybara energikällor (grön el) och investeringar i grön certifiering, uppdatering av fordonsflottan och reseförfaranden, men även att hitta nya och smarta logistikalternativ.

– Beslutet att bli koldioxidneutrala inom fem år är ett naturligt steg för oss och kommer att vara en del i hela organisationens verksamhet, säger Mattias Perjos. Vi kommer kontinuerligt att analysera, validera och lägga till aktiviteter kopplade till vårt miljöarbete för att säkerställa att vi kommer att nå uppsatta mål.

Getinges aktiviteter för att bli koldioxidneutrala kommer att valideras externt av tredjeparts revisionsbolaget PwC. Om du vill veta mer om Getinges aktuella hållbarhetsaktiviteter, läs mer i Hållbarhetsrapporten 2019.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

 

 

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Beslutet att bli koldioxidneutrala inom fem år är ett naturligt steg för oss och kommer att vara en del i hela organisationens verksamhet. Vi kommer kontinuerligt att analysera, validera och lägga till aktiviteter kopplade till vårt miljöarbete för att säkerställa att vi kommer att nå uppsatta mål.
Mattias Perjos, VD & koncernchef