• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinge lanserar supersnabba indikatorer som förbättrar patientsäkerheten ytterligare

Getinge lanserar supersnabba indikatorer som förbättrar patientsäkerheten ytterligare

Report this content

Idag introducerar Getinge ett nytt sortiment av förbrukningsartiklar för sterilgodshantering. Getinge Assured Superfast 20 biologisk indikator förbättrar sterilcentralens förmåga att på ett säkert sätt frisläppa last och se till att de sterila instrumenten befinner sig på rätt plats, i rätt tid.

På alla steriltekniska avdelningar är genomströmning, noggrannhet och beprövad tillförlitlighet viktigt för att man ska kunna stödja sjukhusprocesser och säkerställa patientsäkerheten. De nya Getinge Assured Superfast 20 biologiska indikatorer levererar exakta och konsekventa resultat vilket gör det möjligt för personalen på den steriltekniska avdelningen att med tillit fortsätta med arbetet efter 20 minuter.
.
– Patientsäkerhet har sin början på den steriltekniska avdelningen eftersom det är avgörande för sjukhus att de sterila instrumenten tas emot av slutanvändaren på ett säkert sätt och i tid. Med våra nya indikatorer tar det endast 20 minuter att säkerställa patientsäkerheten inom ång- och väteperoxidprocesser. De snabba, tydliga och exakta resultaten är ett bevis på att korrekt processparametrar för inaktivering av mikroorganismer har använts i autoklavkammaren, säger Cindy Graham, Senior Director Consumables hos Getinge.

Inkuberingshastigheten gör det möjligt för steriltekniska avdelningar att öka arbetsflödet på sjukhusen, förbättra produktiviteten och säkerställa tillgången till sterila instrument.

– När testning sker så pass snabbt och resultaten är så pass enkla att avläsa får den steriltekniska avdelningen snabbt tillgång till bevis på att lasten är säker och steril. På så sätt bidrar våra Superfast 20 biologiska indikatorer till att minimera inverkan av sjukhusrelaterade infektioner på grund av korskontamination, säger Cindy Graham.

Getinge Assured Express inkubator har åtta brunnar som kan användas för samtidig bearbetning av indikatorer för både ång- och väteperoxidprocesser. Den har dessutom en streckkodsläsare så att fel i inkubatorinställningen kan minimeras och en praktisk anslutningsport på baksidan så att kablar inte är i vägen.

Pekskärmen på Getinge Assured Express inkubator visar status för varje inkuberingsbrunn samt visuella larm om ett fel skulle inträffa. Dessutom skyddas inkuberingsbrunnarna mot damm och smuts av ett skyddslock när inkubatorn inte används.

De nya Superfast 20-indikatorerna är kompatibla med de flesta ång- och väteperoxidautoklaver och uppfyller kraven i ISO 11138. De är globalt tillgängliga med undantag av Nordamerika och platser där lokal registrering inte är slutförd eller platser där särskilda certifieringskrav gäller.

Kontakta din Getinge-representant för mer information.

Ta reda på mer om Getinge Assured Superfast 20 biologiska indikatorer >>

Det här dokumentet är avsett att förse en internationell publik utanför USA med information.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Patientsäkerhet har sin början på den steriltekniska avdelningen eftersom det är avgörande för sjukhus att de sterila instrumenten tas emot av slutanvändaren på ett säkert sätt och i tid. Med våra nya indikatorer tar det endast 20 minuter att säkerställa patientsäkerheten inom ång- och väteperoxidprocesser
Cindy Graham, Senior Director Consumables