Getinge och Region Västerbotten arrangerar seminarium i Almedalen: Samverkan – från visioner till framgångsrika satsningar

Sveriges befolkning lever allt längre, vilket ställer nya krav på vård och omsorg. Hur kan nya samarbetsformer mellan offentlig sektor och näringsliv bidra till ökad innovationskraft – och konkurrenskraft – för att möta utmaningar?

Hur kan offentlig sektor och näringsliv tillsammans möta morgondagens utmaningar med åldrande befolkning, fler patienter och begränsade resurser? Vi bjuder in till ett samtal om hur nya affärsmodeller som bygger på partnerskap kan bidra till, dra nytta av och främja innovationskraft för effektiv vård och god hälsa för befolkningen. Olika pilotsatsningar för att testa och utvärdera medicintekniska lösningar som ska bidra till ökad digitalisering och nya arbetssätt i vården, presenteras. Vad krävs för en effektiviserad vård? I detta seminarium diskuteras hur nya produkter, tjänster och processer kan utvecklas, testas och utvärderas, sida-vid-sida med organisation- och systeminnovation.

Tillsammans presenterar vi framgångsrika exempel och diskuterar hur vi i hälso- och sjukvården kan ställa om från den traditionella relationen kund-leverantör till partnerskap på riktigt, och varför detta är viktigt för framtidens vård.

Tid: 2 juli kl 10.00 – 10.45
Plats: Novgorodgränd 1, Visby

Arrangör:
Getinge, Region Västerbotten

Medverkande:
Jenni Nordborg, regeringens Life Science-samordnare
Jonas Claesson, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten
Jonas Andersson, regionråd (L), VGR
Magnus Back, VD, Getinge Norden
Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech
Peter Högström, advokat, Cirio

Moderator:
Elham Pourazar, Strateg innovation & partnerskap, Region Västerbotten


Kontaktpersoner:
Linda Skogsberg, 0721-612058, linda.skogsberg@getinge.com
Örjan Norberg, 070-309 18 68, orjan.norberg@regionvasterbotten.se

Varmt välkomna! 

About Getinge

With a firm belief that every person and community should have access to the best possible care, Getinge provides hospitals and life science institutions with products and solutions that aim to improve clinical results and optimize workflows. The offering includes products and solutions for intensive care, cardiovascular procedures, operating rooms, sterile reprocessing and life science. Getinge employs over 10,000 people worldwide and the products are sold in more than 135 countries.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar