Getinge och Region Västerbotten bjuder in till samtal om värdeskapande innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvården

Getinge och Region Västerbotten kommer under konferensen Mötesplats Lycksele den 22-23 maj att  tillsammans arrangera ett seminarium för att visa på hur värdeskapande innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvård kan se ut och varför det behövs i svensk hälso- och sjukvård.

Den 22-23 maj är det dags för Region Västerbottens framtidsdagar ”Mötesplats Lycksele” och i år är det övergripande temat drivkrafter och konkurrenskraft. Detta är det sjunde året i rad som mötet arrangeras.

”Värdeskapande partnerskap är en självklar del av Getinges strategiska arbete globalt. Under detta seminarium presenterar vi och Region Västerbotten vår spännande gemensamma satsning i Sverige, som är en av Getinges tre första pilotsatsningar av detta slag, i världen. Vi tar upp konkreta exempel och delar med oss av de erfarenheter och lärdomar vi fått såhär långt,” förklarar Johan Mälsjö, General Manager på Getinge.

Getinge driver tillsammans med Region Västerbotten sedan ett år tillbaka ett initiativ för att testa och utvärdera värdet av medicintekniska lösningar som ska bidra till ökad digitalisering och nya arbetssätt i vården, samtidigt som nya affärsmodeller som bygger på mer kollaborativa partnerskap utforskas och utvecklas.

”Ett av seminarierna, Värdeskapande innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvården, behandlar en ny modell för hur offentlig sektor och näringsliv kan bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft genom att möta framtidens utmaningar tillsammans,” säger Örjan Norberg på Region Västerbotten, där man arbetat mer aktivt med frågan sedan 2015.

I slutet av seminariet öppnas det upp för diskussion tillsammans med alla deltagare för att belysa utmaningar och möjligheter med den här nya formen av partnerskap; där relationen mellan offentlig sektor och näringsliv rör sig långt bortom den traditionella relationen mellan kund och leverantör.

Tid och plats:

Torsdag 23 maj kl 10:00-10:45, Hotell Lappland, Lycksele (Mötesplats Lycksele 2019)

Lista över medverkande och arrangörer:

  • Örjan Norberg, Enhetschef FOU-Innovation samt VD VLL Innovation AB, Region Västerbotten
  • Elham Pourazar, Strateg Innovation & Partnerskap, FOU-Innovation, Region Västerbotten
  • Johan Mälsjö, General Manager, Getinge

Kontakt:

Linda Skogsberg, Media & Public Relations Manager, Getinge
Telefon: 010-335 0028
E-mail: linda.skogsberg@getinge.com

Örjan Norberg, Enhetschef, FOU-Innovation, Region Västerbotten
Telefon: 070-309 1868
E-mail: orjan.norberg@regionvasterbotten.se

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar