Getinge och TSO3 avslutar exklusivt distributionsavtal gällande lågtemperatursterilisering

Getinge och TSO3 har gemensamt beslutat att inte förnya det exklusiva distributionsavtal mellan företagen som inititerades 2015. Avtalet avslutas den 1 augusti, 2018. Effekten på resultaträkningen för 2018 förväntas bli -126,4 Mkr, främst relaterat till avskrivningar, vilket kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster. Kassaflödet för perioden kommer att ha en positiv effekt om 70,7 Mkr som en följd av att TSO3 åtagit sig att köpa tillbaka lager.

Getinge och TSO3 ingick ett avtal 2015 då Getinge förvärvade exklusiva globala distributionsrättigheter för sterilisatorn STERIZONE VP4. På grund av en övergripande sämre marknadsutveckling än förväntat har företagen gemensamt beslutat att inte fortsätta samarbetet i dess nuvarande form.

Getinge tror fortsatt på en framtid med lågtemperatursteriliseringsteknik och kommer framåt att fokusera på vidare utveckling av företagets egna produkt, Stericool, som erbjuder en bred portfölj inom sterilisation samt komplett sortiment av förbrukningsvaror för marknader utanför Nordamerika.

Stericool-autoklaver är Getinges mest tekniskt avancerade och prisvärda lösning för lågtemperatursterilisering. Stericool-autoklaver utnyttjar patenterade tekniker för att leverera snabb och säker sterilisering för ömtåliga, värmekänsliga och fuktkänsliga instrument.

Getinge och TSO3 kommer att behålla ett informellt samarbete i Nordamerika vilket ger Getinge möjlighet att erbjuda Sterizone VP4 till sina nordamerikanska kunder, då lågtemperatursterilisering önskas som en del av en total lösning för infektionsbekämpning.

Kontakt:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson, Executive Vice President Communications & Brand Management
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti, 2018, kl. 14:00 CET.

Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar