• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinge ökar produktionskapaciteten för ventilatorer med 60% för att stötta intensivvårdsavdelningar globalt

Getinge ökar produktionskapaciteten för ventilatorer med 60% för att stötta intensivvårdsavdelningar globalt

Report this content

Getinge har sedan utbrottet av COVID-19-pandemin sett en ökad global efterfrågan på ventilatorer, extrakorporeal livsuppehållande teknik (ECLS) och avancerad monitorering för intensivvårdsenheter. För att möta den globala efterfrågan kommer Getinge tillfälligt att öka sin produktion av ventilatorer med 60 % 2020 jämfört med 2019 i produktionsanläggningen i Solna, Sverige

 

Enligt Världshälsoorganisationen utvecklar ungefär 14 % av COVID-19 drabbade personer allvarliga sjukdomar som kräver sjukhusvistelse och syrestöd, och 5 % kräver inläggning på en intensivavdelning*.

För att möta den ökade globala efterfrågan på olika produkter och terapier, särskilt bland ventilatorer, kommer Getinge tillfälligt att öka sin produktion av ventilatorer i sin produktionsanläggning i Solna, Sverige, med 60 % 2020 jämfört med 2019.

”För att möta den ökade efterfrågan på ventilatorer inför vi ytterligare ett skift i vår produktionsanläggning”, säger Elin Frostehav, Vice President Critical Care Getinge. ”De producerade ventilatorerna kommer att levereras globalt baserat på nuvarande kundefterfrågan”.

År 2019 producerade Getinge fler än 10 000 ventilatorer, vilket motsvarar cirka 3 BSEK av nettoomsättningen (inklusive service och reservdelar). Produktionen 2020 har varit igång utan störningar och Getinge kommer nu att öka produktionen ytterligare givet fortsatt materialtillgång från underleverantörer. Produktionsökningen kommer att påbörjas omgående och ske i nära samarbete med Getinges underleverantörer.

”Våra team gör sitt yttersta varje dag för att hjälpa våra kunder att rädda liv”, fortsätter Elin Frostehav. ”Jag är mycket stolt över våra engagerade säljteam och servicetekniker som dagligen stöttar våra kunder”.

Den förväntade ökningen i efterfrågan och produktionskapacitet för ventilatorer förväntas vara postitivt för Getinges resultat.

Läs mer om Getinges produkter på www.getinge.com
 

Mediakontakt:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: 0734 244 692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: 0734 244 527
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com  

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars, 2020 kl. 17:00 CET.

1. Team NCPERE. Vital surveillances: the epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) – China. China CDC Weekly. 2020;2(8):113-22.

 

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar