Getinge ökar ytterligare produktionskapacitet av ventilatorer 2020

Report this content

Getinge, världsledare inom ventilatorer för intensivvårdsavdelningar, kommunicerar ytterligare en upprampning av produktionskapacitet till 26 000 ventilatorer under 2020. Jämfört med 2019 ökar bolaget sin produktion med 160 %.

Efterfrågan på ventilatorer för sjukhusens intensivvårdsavdelningar fortsätter att öka globalt som ett resultat av COVID-19 pandemin. Getinge ökar sin produktionskapacitet stegvis i Solna, Sverige,  till 26 000 enheter under 2020, att jämföra med tidigare planerad nivå på 16 000 enheter som kommunicerades den 17 mars. Ökningen kommer att starta genast och ske i nära samarbete med Getinges leverantörer.

”Vi fortsätter att öka vår produktionskapacitet för att kunna möta det ökade behovet av ventilatorer från våra kunder” säger Elin Frostehav, Vice President Critical Care på Getinge. ”Vi arbetar nära med våra leverantörer och vår produktionsökning är naturligtvis beroende på tillgången av komponenter.”

2019 producerade Getinge 10 000 ventilatorer i Solna. Sedan starten av 2020 har Getinge ökat sin produktionskapacitet med 160 %, jämfört med 2019. Den förväntade ökningen i efterfrågan och produktionskapacitet för ventilatorer förväntas vara postitivt för Getinges resultat.

Läs mer om Getinges produkter på  www.getinge.com.

 

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson, EVP Communication & Academy
Telefon: +46 (0)73-4244797
E-mail: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

 

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 13.00 CET.

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi fortsätter att öka vår produktionskapacitet för att kunna möta det ökade behovet av ventilatorer från våra kunder. Vi arbetar nära med våra leverantörer och vår produktionsökning är naturligtvis beroende på tillgången av komponenter.
Elin Frostehav, Vice President Critical Care på Getinge