Getinge Online förbättrar drifttiden i operationssalen

Report this content

Idag introducerar Getinge en av sina senaste konnektivitetslösningar för akutvårdsprodukter. Den digitala plattformen Getinge Online gör det möjligt för sjukhusen att öka sin effektivitet med hjälp av produktdata som ger viktig information och maximerar drifttiden. Av alla akutvårdsprodukter är Getinges Flow Family anestesiapparater de första som ansluts till den nya portalen.

Getinge Online, som ingår i serviceerbjudandet Getinge Care, är en digital plattform, till vilken sjukhusen kan ansluta sina Getingeprodukter och överföra data från utrustningen.

– Tanken är att analysera tillgänglig maskindata och erhålla kunskaper som underlättar det dagliga arbetet för våra kunder. Det kommer hjälpa till att maximera drifttiden för produkterna genom snabbare fjärrfelssökning och åtkomst till professionell fjärrsupport. Detta ökar effektiviteten och sänker kostnaderna, och med den ofattbara utmaningen som Covid-19 innebär, söker alla efter olika sätt att lösa servicejobb på distans, säger Annica Jämtén Ericsson, Director Service and Connectivity Strategy på Getinge.

Den vidareutvecklade plattformen har utformats i nära samarbete med kunder, och responsen har varit mycket positiv.

– Vi släpper den i USA, Beneluxländerna och de nordiska länderna och inom kort även på ytterligare marknader, och först ut är möjligheten att ansluta anestesiapparater.

Data från anestesiapparaterna gör det också möjligt för sjukhusen att ha en bra överblick när det gäller förbrukning av narkosmedel och på så sätt minska sin påverkan på miljön.

– Getinge Online bygger på insikter om att konnektivitet förbättrar sjukvården, och vi kommer att utöka antalet produkter som kan kopplas till Getinge Online; näst på tur står nu våra Servo-u/n-ventilatorer, tillägger Annica.

För mer information, besök www.getinge.com/int/product-catalog/getinge-online-acute-care-products/

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar