Getinge öppnar Customer Experience Center i Frankfurt, Tyskland

Report this content

Getinge öppnar ett Customer Experience Center för internationella kunder i Frankfurt, Tyskland. Initiativet är en del av företagets kontinuerliga strävan efter att samverka med kunder och samhället i stort.

 

– Under COVID-19-pandemin har vi utvecklat flera nya sätt att interagera virtuellt med våra kunder, säger Carsten Blecker, Chief Commercial Officer på Getinge. Men när pandemin väl har passerat ser vi också ett behov av att fortsätta vara tillgängliga och nära våra internationella kunder. Därför har vi bestämt oss för att skapa ett europeiskt Customer Experience Center där vi kan visa våra produkter och lösningar, erbjuda utbildning och utbyta kunskap och idéer.

Det nya Customer Experience Center kommer att vara beläget i Gateway Gardens i Frankfurt i Tyskland och ersätter Getinges nuvarande center i tyska Rastatt. Platsen, som är ett internationellt nav, har valts för att den är lättillgänglig för tyska och internationella kunder.

–Tusentals kunder och andra gäster har under årens lopp besökt vårt befintliga Customer Experience Center i Rastatt, säger Carsten Blecker. Vi är mycket stolta över vår historia i Rastatt samt över hur centret har drivits och utvecklats med åren. Vi kommer nu att rikta in vår verksamhet i Rastatt på produktion av operationsbord och produkter för hjärt- och lungsjukvård, så flytten till Frankfurt blir ett naturligt steg för oss.

Det nya Customer Experience Center i Frankfurt beräknas öppna i slutet av 2021. Getinge erbjuder också alla sina kunder att besöka Getinges virtuella sjukhus.

Länkar:

Ta en virtuell tur i Getinges befintliga Experience Center

Getinges virtuella sjukhus

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Under COVID-19-pandemin har vi utvecklat flera nya sätt att interagera virtuellt med våra kunder.
Carsten Blecker, Chief Commercial Officer på Getinge.