Getinge publicerar delårsrapport för januari-mars 2018

”Vi visar en god organisk tillväxt i det första kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Ökade rörelsekostnader påverkar resultatet negativt. Arbetet med att sänka våra samlade kostnader till en lägre nivå i relation till försäljning och samtidigt behålla den positiva utvecklingen i försäljning och leveranser intensifieras.”

Den organiska försäljningen ökade med drygt 5 % i kvartalet. Tillväxten sker på bred front, där de två största affärsområdena rapporterar över 6 % organisk försäljningstillväxt. Utvecklingen har varit särskilt god i Americas och APAC, i synnerhet inom tillväxtmarknaderna. Rörelseresultatet påverkas negativt av ökade kostnader inom FoU, kvalitet och försäljning, samt valutaeffekter och kvarvarande kostnader från utdelningen av Arjo.

Januari – mars 2018 i korthet

  •  Orderingången ökade organiskt med 3,1 %
  •  Nettoomsättningen ökade organiskt med 5,4 %
  •  Justerad EBITA uppgick till 301 Mkr (485) 
  •  Justerat resultat per aktie uppgick till 0,46 kr (1,02)
  •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -161 Mkr (302), valutaeffekter påverkade resultatet negativt med -115 Mkr
  •  Avsättning om 350 Mkr kopplat till pågående utredningar i Brasilien
  •  Paul Marcun utsågs till President för affärsområdet Surgical Workflows och tillträder tjänsten senast 1 juli 2018
  •  Life Science rapporteras som ett nytt affärsområde från och med 1 januari 2018


Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media är välkomna att delta i telefonkonferens kl. 12:30 (svensk tid) med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, CFO. Se telefonnummer för att delta här.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Mattson
Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson
Executive Vice President
Communications & Brand Management
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com


Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl 10:30 CET
.

Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.