Getinge publicerar delårsrapport januari-september 2017

”Vi hade en positiv utveckling i orderingången i det tredje kvartalet, men däremot är jag inte nöjd med resultatet, som pressades av både minskad nettoomsättning och ökade rörelsekostnader. Nettomsättningen påverkades negativt av lägre orderingång under det andra kvartalet och de högre kostnaderna är delvis relaterade till arbetet med att förbereda den föreslagna utdelningen av affärsområdet Patient & Post-Acute Care. Dessutom fortsätter vi att genomföra satsningar inom produktutveckling, försäljning och kvalitet, som vi tidigare kommunicerat”, meddelar Mattias Perjos, VD och koncernchef.

Juli – September 2017 i korthet

 •  Orderingången ökade med 2,2 % till 7 334 Mkr (7 176). Organiskt ökade orderingången med 4,7 %.
 •  Nettoomsättningen minskade med 3,4 % till 6 696 Mkr (6 929). Organiskt minskade omsättningen med 0,7 %.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 18,3 % till 592 Mkr (725). Cash conversion uppgick till 66,4 % (89,5).
 •  EBITA 1* minskade med 31,6 % till 659 Mkr (963).
 •  Omstrukturerings- och integrationskostnaderna var 234 Mkr (732).
 •  Resultat efter finansiella poster ökade till 77 Mkr (-110).
 •  Resultat per aktie ökade till 0,20 kr (-0,36).
 •  Nyemission tillförde Getinge ca 4,3 Mdr kr och räntebärande nettoskuld sänktes till 17,6 Mdr kr (23,3).

Januari – September 2017 i korthet

 •  Orderingången ökade med 2,6 % till 22 122 Mkr (21 560). Organiskt ökade orderingången med 0,5 %.
 •  Nettoomsättningen ökade med 1,8 % till 20 601 Mkr (20 233). Organiskt minskade nettoomsättningen med 0,2 %.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 10,9 % till 1 683 Mkr (1 888). Cash conversion uppgick till 58,7 % (68,1).
 •  EBITA 1* minskade med 1,3 % till 2 341 Mkr (2 371).
 •  Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 854 Mkr (992).
 •  Resultat efter finansiella poster ökade till 469 Mkr (358).
 •  Resultat per aktie ökade till 1,35 kr (1,01).

* EBITA 1: EBITA före förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader. Se definition på sidan 24 i rapport. 

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media är välkomna att delta i telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Niclas Sjöswärd, interims-CFO. Se telefonnummer för att delta här.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46(0)10 335 1003
E-mail: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com


Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl 13.00 CET
.


Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

www.getinge.com

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.