Getinge publicerar kvartalsrapport för januari-mars 2019

”Vi visar en stark organisk tillväxt och en förbättrad rörelsemarginal i det första kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Det är även positivt att se att bruttomarginalen fortsätter att utvecklas i rätt riktning sekventiellt och att våra rörelsekostander minskar i relation till försäljningen”.

Getinge rapporterar idag en organisk ökning av försäljningen om 6,0 % samt en ökad organisk orderingång om 7,6 % organiskt i kvartalet, vilket innebär att Getinge växer snabbare än marknaden. Samtliga stora marknader utvecklas starkt, särskilt inom APAC-regionen där Getinges försäljning i Kina växte med över 20 % organiskt. För den amerikanska marknaden fick Getinge även ett godkännande av FDA för mjukvaruversionen för ventilatorplattformen i Servo-u och Servo-n, vilket ger stöd för fortsatt god tillväxt inom Critical Care.

Getinge Q1 2019

”Den goda orderingången och signalerna från våra kunder gör att vi ser fram emot fortsatt tillväxt för hela året”, säger Mattias Perjos. ”Det är även positivt att den justerade EBITA-marginalen visar på förbättringar för kvartalet jämfört med föregående år. Jag är trots det inte nöjd med nuvarande nivå för rörelsekostnaderna och har därför initierat ett antal omstruktureringsaktiviteter”.

Totalt uppgår omstruktureringskostnaderna till 108 Mkr för kvartalet och åtgärderna förväntas börja bidra positivt till lönsamheten under det andra halvåret 2019. Rörelsekapitalet rör sig i rätt riktning trots den kraftiga tillväxten och kassaflödet är fortsatt stabilt.

Januari – Mars 2019 i korthet

  •  Nettoomsättningen ökade organiskt med 6,0 % och orderingången ökade med 7,6 %, vilket medför en större orderbok än vid samma period föregående år.
  •  Justerat bruttoresultat uppgick till 2 825 Mkr (2 588) och marginalen uppgick till 50,9 % (53,2), vilket innebär att den sekventiella förbättringen fortsätter (48,0 % i Q4 2018). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 27 Mkr på det justerade bruttoresultatet.
  •  Justerad EBITA uppgick till 369 Mkr (301) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till
    6,7 % (6,2 %). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 2 Mkr på justerad EBITA.
  •  Justerat resultat per aktie uppgick till 0,64 kr (0,46). IFRS 16-effekten uppgick till -0,01 kr per aktie.
  •  Godkännande av amerikanska FDA för mjukvaruuppdatering i ventilatorplattformen Servo-u och Servo-n, vilket förväntas stödja fortsatt god försäljningsutveckling inom Critical Care.

Telefonkonferens

Telefonkonferens med VD och koncernchef, Mattias Perjos, och Finansdirektör, Lars Sandström, hålls den 23 april 2019, kl 12.30–13.30 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta: 

SE: +46 8 566 427 07  
UK: +44 33 33 009 269
US: +1 844 625 1570

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q1-2019.

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q1-2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl 10:30 CET.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar: