Getinge utökar produktionskapaciteten av DPTE-BetaBag® till USA

Report this content

Getinge inför produktion av DPTE-BetaBag® vid sin befintliga produktionsanläggning i Merrimack, NH, USA. Med expansionen förväntar sig Getinge en fördubblad produktionskapacitet av DPTE-BetaBag® för att möta den positiva tillväxten inom Sterile Transfer som främst kan kopplas till ökat behov av vaccinproduktion.

Getinge har sedan 1998 producerat DPTE-BetaBag® i Vendôme, Frankrike. Under de snaste åren har kundernas efterfrågan ökat och Getinge har därför beslutat att investera i sin existerande produktionsanläggning i Merrimack, USA, för att möta efterfrågan. Anläggningen i Merrimack kommer att spegla den nuvarande produktionen i Vendôme för att säkerställa högsta produktkvalitet samt uppfylla kundkrav.

”Genom denna expansion kommer vi att ha en dubbel leveransstruktur för DPTE-BetaBag® vilket är viktigt för att att möta kundernas krav om leveransberedskap”, säger Harald Castler, President Life Science på Getinge. ”Investeringen i Merrimack gör att vi kan fördubbla den installerade produktionskapaciteten av DPTE-BetaBag®”.

Investeringen vid produktionsanläggningen i Merrimack, USA, förväntas leda till cirka 100 nya arbetstillfällen, samt ett internt utbildningscenter för att säkerställa effektiv och kvalitativ introduktion. Produktionen förväntas starta under den senare delen av 2021 efter validering av processer och produkter.

Produktionsanläggningen i Vendôme, Frankrike, kommer att förbli ett kompetenscenter för DPTE-BetaBag® och ansvara för produktdesign och produktkvalitet globalt.

Läs mer om Getinges produkter på www.getinge.com/sv.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Tel: 010 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com 

 

Om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Investeringen i Merrimack gör att vi kan fördubbla den installerade produktionskapaciteten av DPTE-BetaBag®
Harald Castler, President Life Science på Getinge