• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinge utvecklar digital plattform tillsammans med Semcon för att minska infektionsrisk under operationer

Getinge utvecklar digital plattform tillsammans med Semcon för att minska infektionsrisk under operationer

Report this content

Getinge har inlett ett samarbete med Semcon för att utveckla en ny digital plattform som på ett enkelt sätt ska identifiera var riskerna för infektioner är som störst under operationer.

I Sverige är infektioner den vanligaste vårdskadan på sjukhus – ett problem som är utbrett även globalt. Enligt en uppskattning från European Centre for Disease Prevention and Control förekommer det närmare 9 miljoner fall av vårdrelaterade infektioner inom europeiska sjukhus- och långtidsvård varje år.

”Projektet syftar till att hjälpa vården att minska antalet vårdrelaterade infektioner som kan uppstå under operationer”, säger Jonas Andersson, Vice President Global Product Management, Infection Control på Getinge. ”Vi vet att en av tio som vårdas på sjukhus idag får en vårdrelaterad infektion som följd. Enligt forskningen är det många endogena och exogena parametrar som påverkar och i detta projekt vill vi kunna utvärdera hur miljön i operationsrummet påverkar”.

I projektet har Getinge valt att samarbeta med Semcon som har stor erfarenhet både inom produktutveckling och mjukvaruutveckling, samt kunskap inom medicinteknik.

”Den digitala plattform vi nu tar fram tillsammans med Getinge ska hjälpa sjukvården att få bättre koll på ett antal evidensbaserade riskfaktorer. Utifrån data från plattformen kan lösningar utvecklas som minskar risken för infektioner i operationsmiljöer. Det bidrar i sin tur till minskat mänskligt lidande och minskade kostnader för sjukvården”, säger Johan Kristensson, Team Manager och affäransvarig på Semcon.

Genom att använda ett antal sensorer i en operationssal kan den digitala plattformen samla in olika typer av data, som både kan visas i realtid och analyseras i efterhand. Det skapar en bättre förståelse för vad som sker i operationsrummet och hur man bättre kan arbeta för att minska vårdrelaterade infektioner.

En prototyp kommer inom kort testas i en operationssal på ett sjukhus. Projektet grundar sig på ett antal förstudier som Semcon gjort tillsammans med Getinge och i projektet bidrar Semcon med spetskompetens inom embedded, sensorik och UX.

Läs mer om Getinges produkter på www.getinge.com.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Projektet syftar till att hjälpa vården att minska antalet vårdrelaterade infektioner som kan uppstå under operationer
Jonas Andersson, Vice President Global Product Management, Infection Control på Getinge