Getinge växer med social finansiering

Report this content

Getinge har lanserat ett ramverk för social finansiering och en ny social obligation om 570 Mkr. Kapitalet kommer att användas för att utöka produktionskapaciteten av produkter som räddar liv.

Varje år drabbas miljontals människor i världen av tillstånd som kräver livsuppehållande medicinsk teknik. Dessutom finns det ett stort behov av tillförlitliga produkter för att på ett säkert och effektivt sätt påskynda utveckling och tillverkning av nödvändiga läkemedel så att den kan komma fler till nytta på ett kostnadseffektivt sätt. 

Getinge har en central roll att spela i denna utveckling, vilket bland annat har uppmärksammats av sjukhus, myndigheter och media över hela världen i samband med den pågående COVID-19-pandemin.

För att finansiera initiativ med tydliga sociala hållbarhetsfördelar har ett nytt socialt ramverk skapats och en ny social obligation emitterats. Ramverket har granskats av en tredje part, Sustainalytics, för att säkerställa att det lever upp till internationella principer för hållbar finansiering.

Den nya sociala obligationen emitterades den 3 juni 2021.

“Efter bara 20 minuters book building var erbjudandet övertecknat flera gånger om till bättre villkor än vi vågat hoppas på. Vi kommer att återkomma regelbundet till marknaden med erbjudanden likt detta, så att fler ska kunna få en möjlighet att vara med framöver”, säger Lars Sandström, CFO på Getinge.

Avslut gjordes på volymen 570 Mkr med löptiden 3 år till en ränta om 3 månaders STIBOR
+70 bps. SEB har agerat rådgivare till det sociala ramverket och de ledande bankerna i emissionen var SEB och Svenska Handelsbanken.

Kapitalet från denna sociala obligation kommer att användas för att utöka produktionen av ECLS-produkter (extrakorporeal livsuppehållande support) för behandling för patienter som befinner sig i ett mycket kritiskt tillstånd samt till utökad produktion av BetaBags® som används för att minimera risken för kontaminering i samband med tillverkning av läkemedel, såsom COVID-19-vaccin och biofarmaceutiska preparat.

Både Getinges produkter inom ECLS och BetaBags® fått omfattande och positiv uppmärksamhet internationellt i samband med hanteringen av COVID-19-pandemin, och behovet väntas fortsätta att öka under överskådlig tid.

”Hållbarhet är en självklarhet för oss på Getinge, det finns med i alla aktiviteter vi åtar oss. Utöver de sociala värden vi bidrar med har vi även högt ställda ambitioner inom exempelvis miljö, där vi bidrar med produkter som förbrukar mindre energi, vatten och kemikalier i sjukvården – och vi har som ambition att bli koldioxidneutrala 2025 i vår verksamhet. Förutom den uppenbara nytta det skapar för våra kunder och samhället i stort gör detta att vi även kan emittera obligationer till mycket bra villkor på marknaden”, säger Lars Sandström.

 

Mediakontakt:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Efter bara 20 minuters book building var erbjudandet övertecknat flera gånger om till bättre villkor än vi vågat hoppas på. Vi kommer att återkomma regelbundet till marknaden med erbjudanden likt detta, så att fler ska kunna få en möjlighet att vara med framöver.
Lars Sandström, CFO Getinge