Getinge växlar upp tillväxt och produktivitet för att nå nya finansiella mål

Report this content

”Getinges nya finansiella mål för 2022-2025, en årlig organisk tillväxt av nettoomsättningen om 4-6 % samt en tillväxt om >10 % av justerat resultat per aktie i snitt under perioden, ligger väl i linje med vår strategi och ambitioner”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge. ”Vår fortsatta organiska tillväxt och förbättrade maginaler kommer även att drivas av nya förvärv till vilka vi har stort handlingsutrymme”.

Basscenariot för att nå tillväxtmålet avseende det justerade resultatet per aktie är en organisk försäljningstillväxt om 4-6 % samt en gradvis förbättring av EBITA-marginalen till >21 % mot slutet av perioden. Därutöver kommer ytterligare tillväxt av både nettoomsättning och rörelseresultat tillkomma från selektiva förvärv, till vilket Getinge har betydande utrymme.

”När vi ser tillbaka på vad vi har åstadkommit sedan kapitalmarknadsdagen 2018, har vi levererat en tillväxt på över 4 % CAGR och en förbättring av EBITA-marginalen med cirka 8 procentenheter till 19,0 %", fortsätter Mattias Perjos. "Vi kommer att fortsätta att förbättra produktiviteten, samtidigt som vi också flyttar vår affärstillväxt mot produktområden och marknader med hög tillväxt och marginaler – både organiskt och via förvärv."

Getinge har under de senaste åren implementerat sin strategi vilket har lett till en betydande ökning av både kund- och medarbetarnöjdhet. Dessutom har företagets produkterbjudande stärkts inom tillväxtområden och företaget har satt upp en ambitiös hållbarhetsagenda för de kommande åren. I oktober 2021 tillkännagav företaget slutförandet av sitt remedieringsarbete som gör det möjligt för Getinge att fokusera på mer framåtblickande aktiviteter.

"Våra lösningar behövs mer än någonsin för att möta globala hälsoutmaningar", säger Mattias Perjos. "Vi kommer att fortsätta att leverera värde till våra kunder genom våra produkter, lösningar och selektiva förvärv med en bra strategisk passform."

Getinges kapitalmarknadsdag börjar klockan 15.00 (CET) och anmälan för att delta i evenemanget sker via följande länk. Mer information finns även tillgängligt via Getinges hemsida. Under evenemanget kommer bolaget att presentera nästa steg för att stärka effekterna av det kontinuerliga förbättringsarbetet och att dra nytta av organiska och förvärvsrelaterade möjligheter med ökad intensitet – givet Getinges unika tekniska kompetens, globala närvaro och solida finansiella ställning.

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2021 kl.13:20 CET.

För vidare information:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 734 244 692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlvård, operationssalar, steril rekonditionering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Getinges nya finansiella mål för 2022-2025, en årlig organisk tillväxt av nettoomsättningen om 4-6 % samt en tillväxt om >10 % av justerat resultat per aktie i snitt under perioden, ligger väl i linje med vår strategi och ambitioner.
Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge