• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinges Årsredovisning 2020 & Hållbarhetsuppdatering 2020: Skapar hållbart värde för kunder under pandemin

Getinges Årsredovisning 2020 & Hållbarhetsuppdatering 2020: Skapar hållbart värde för kunder under pandemin

Report this content

Idag publicerar Getinge sin Årsredovisning 2020 samt Hållbarhetsuppdatering 2020. I rapporterna visar företaget sitt arbete med att stödja kunder med produkter, lösningar och kunskap som hjälper till att rädda och förbättra fler liv.

”Jag känner mig väldigt stolt över att vi har lyckats fortsätta det nära samarbetet med våra kunder trots de begränsningar som pandemin förde med sig under 2020”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge. ”Vi har aldrig tidigare i Getinges historia upplevt något liknande och det var en riktig laginsats”.

Getinge uppnådde sina finansiella mål under 2020, tack vare en stark tillväxt och fortsatta produktivitetsförbättringar. Företaget gjorde även framsteg i enlighet med den strategiska planen. Aktiviteterna för de kommande åren omfattar förbättringar av utbud och produktivitetsökningar, med det över­gripande syftet att öka värdet för kunderna.

”I kölvattnet av pandemin fortsätter eftersläpningen av planerade operationer att öka globalt”, fortsätter Mattias Perjos. ”Våra kunder behöver därför lösningar för en mer effektiv och produktiv användning av sina resurser och här kan vi bidra till samhället i stort genom att att erbjuda produkter och kunskap. Till exempel tog våra experter på bara några veckor fram en ny mjukvarulösing för att snabbt och effektivt prioritera bland väntlistor för operationer.” 

Getinge höjde även sina hållbar­hetsambitioner vilka beskrivs i företagets ramverk för hållbarhet. Dessutom meddelade Getinge sin avsikt att bli ett koldioxidneutralt företag till 2025. Målet ska nås genom stegvist arbete inom flera områden, till exempel byta till förnybara energikällor, modernisera fordons­parken, ändra rutinerna för affärsresor och hitta nya smarta logistikalternativ.

“Baserat på vår framgångsrika strategi och lärdomarna från 2020 är jag övertygad om att Getinge kommer att spela en viktig roll för sjukvård och samhälle även framöver”, avslutar Mattias Perjos.

Getinges Årsredovisning 2020 och Hållbarhetsuppdatering 2020 finns tillgänglig på www.getinge.com/se. Svensk översättning av Hållbarhetsuppdatering 2020 kommer att finnas tillgänglig inom kort.

 

Mediakontakt:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: 0734 244 692
E-mail:
lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars, 2021 kl. 13:00 CEST. 

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag känner mig väldigt stolt över att vi har lyckats fortsätta det nära samarbetet med våra kunder trots de begränsningar som pandemin förde med sig under 2020
Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge