• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinges delårsrapport januari – juni 2020: Gör märkbar skillnad tillsammans med våra kunder

Getinges delårsrapport januari – juni 2020: Gör märkbar skillnad tillsammans med våra kunder

Report this content

”Under årets andra kvartal rapporterar vi en fortsatt stark orderingång och försäljning av avancerade IVA-ventilatorer och produkter för ECMO-terapi till sjukhus samt Sterile Transfer-produkter till läkemedelsindustrin,” säger Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge. ”Vi får återkoppling från våra kunder om den positiva effekt våra avancerade IVA-ventilatorer bidrar till vid behandling av COVID-19-patienter, vilket är mycket uppmuntrande i vårt intensiva arbete med att stegvis öka produktionen av ventilatorer med 160 % under 2020.”

Under det andra kvartalet har Getinge fortsatt haft ett nära samarbete med företagets sjukhus- och läkemedelskunder för att stötta dem i kampen mot COVID-19. Getinges största utmaning är fortfarande att säkerställa tillgång till komponenter från leverantörer. Orderingången ökade med 17,5 % organiskt och försäljningen ökade med 9,1 % tack vare mycket stark utveckling inom delar av Acute Care Therapies. De stora volymerna, i kombination med de senaste årens produktivitetsarbete, resulterade i ökad lönsamhet, stärkt fritt kassaflöde och lägre nettoskuld.

Produkter för hjärt- och kärlkirurgi har påverkats negativt av COVID-19 på grund av att planerade ingrepp har skjutits upp, men i juni kunde en förbättring ses inom detta område när allt fler sjukhus började arbetet med att hantera den vårdskuld som har skapats under pandemin. Dock förväntar Getinge att återhämtningen av kapitalvaror för sjukhusen blir långsam, vilket påverkar försäljning och lönsamhet i Surgical Workflows i kvartalet och resten av 2020.

”Jag är mycket nöjd med hur vi i Getinge har skapat nya arbetssätt internt och tillsammans med våra kunder,” fortsätter Mattias Perjos. ”Slutligen vill jag tacka all sjukvårdspersonal, våra partners och mina kolleger runt om i världen för ert samarbete under denna kris, ni gör en otrolig skillnad i kampen mot pandemin.”

April – Juni 2020 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade organiskt med 9,1 % och orderingången ökade med 17,5 % organiskt
  • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 723 Mkr (3 101) och marginalen uppgick till 53,4 % (49,4)
  • Justerad EBITA uppgick till 1 218 Mkr (591) och marginalen uppgick till 17,5 % (9,4)
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 3,07 kr (1,12)
  • Fritt kassaflöde uppgick till 1 368 Mkr (576)
  • Beslut om omstruktureringsåtgärder som ska bidra till årliga besparingar om 130 Mkr med gradvis realisering från hösten 2020

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 16 juli kl. 10:00-11:00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46 8 505 583 59   
UK:
+44 33 33 009 273
US: +1 833 526 8347

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q2-2020

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer 

Agenda
09:45    Ring in till konferensen
10:00    Presentation
10:30    Q&A
11:00    Avslutning

Inspelning tillgänglig i 3 år
En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q2-2020

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email:
lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl 08.00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Under årets andra kvartal rapporterar vi en fortsatt stark orderingång och försäljning av avancerade IVA-ventilatorer och produkter för ECMO-terapi till sjukhus samt Sterile Transfer-produkter till läkemedelsindustrin
Mattias Perjos, VD och koncernchef