• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinges delårsrapport januari – mars 2020: Intensivt arbete för att hjälpa sjukhusen under COVID-19-pandemin

Getinges delårsrapport januari – mars 2020: Intensivt arbete för att hjälpa sjukhusen under COVID-19-pandemin

Report this content

Kvartalet präglades av COVID-19-pandemin samt det stora behovet av avancerade ventilatorer och ECMO-terapi på intensivvårdsavdelningar världen över. Våra världsledande positioner i dessa kategorier bidrog till att orderingången ökade med 47 procent organiskt,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Vi förväntar oss en fortsatt stark efterfrågan i båda områdena, då behovet vida överstiger utbudet.”

Som en konsekvens av den ökade efterfrågan av ventilatorer offentliggjorde Getinge i början av april en upprampning i produktionskapaciteten av ventilatorer med 160 procent jämfört med 2019. Getinge förväntar sig att den höga leveranstakten kommer att hålla i sig en bit in i 2021, för att därefter successivt röra sig tillbaka mot tidigare nivåer. Getinge har även fattat beslut om att göra tilläggsinvesteringar för att successivt öka produktionskapaciteten för livsuppehållande utrustning, även känt som extrakorporeal membranoxygenation (ECMO).

Samtidigt som orderingången i kvartalet drastiskt ökade inom Acute Care Therapies så minskade den inom Life Science och Surgical Workflows som en följd av COVID-19 och en minskning av icke akuta operationer. Getinge har därför gjort vissa kostnadsanpassningar och har beredskap för att anpassa kostnaderna ytterligare om så behövs.

”Sammantaget påverkades våra marginaler positivt av ökade volymer, fördelaktig mixeffekt och operationell hävstång samt valutaeffekter. Kassaflödet och kassan stärktes ytterligare”, säger Mattias Perjos.

Januari – Mars 2020 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade organiskt med 3,8 % och orderingången ökade med 47,2 % organiskt, som en följd av ökad efterfrågan av produkter för behandling av patienter diagnosticerade med COVID-19. 
  • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 218 Mkr (2 825) och marginalen uppgick till 53,3 % (50,9).
  • Justerad EBITA uppgick till 661 Mkr (369) och marginalen uppgick till 11,0 % (6,7).
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,41 kr (0,64).
  • Fritt kassaflöde uppgick till 988 Mkr (139)
 

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 22 april kl. 9.30 – 10.30 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46 856642693      
UK: +44 3333009268    
US: +1 8332498403

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q1-2020

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:  
https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer  

Agenda
09:15    Ring in till konferensen
09:30    Presentation
10:00    Q&A
10:30    Avslutning

Inspelning tillgänglig i 3 år
En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q1-2020    

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Ema
il: lars.mattsson@getinge.com

 

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2020, kl.08:00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Kvartalet präglades av COVID-19-pandemin samt det stora behovet av avancerade ventilatorer och ECMO-terapi på intensivvårdsavdelningar världen över. Våra världsledande positioner i dessa kategorier bidrog till att orderingången ökade med 47 procent organiskt
Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge