• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinges delårsrapport januari – september 2020: Extraordinära insatser när de har behövts som mest

Getinges delårsrapport januari – september 2020: Extraordinära insatser när de har behövts som mest

Report this content

”Vi fortsätter att fördjupa vårt samarbete med sjukhus och läkemedelsbolag världen över för att bekämpa COVID-19 och i kvartalet levererade vi fler avancerade IVA-ventilatorer än vad vi normalt gör under ett helt år”, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge.

Orderingången för ventilatorer ökade även i det tredje kvartalet, men på en mindre spektakulär nivå och kapaciteten kommer att anpassas därefter. Den starka försäljningen inom produkter för ECMO-terapi till sjukhus samt Sterile Transfer-produkter till läkemedelsindustrin fortsatte. Totalt ökade Getinges försäljning organiskt med 33,4 % och orderingången minskade med 5,3 % i kvartalet.

Delar av verksamheten påverkas fortsatt negativt av COVID-19. Getinge ser dock ett behov framåt att hantera den uppskjutna sjukvård som uppstått i samband med COVID-19, även om det är svårt att avgöra exakt när och i vilken omfattning detta kommer att ske. Surgical Workflows är det affärsområde som drabbats hårdast på ordersidan och Getinges bedömning är att en bestående vändning blir tydlig först under den andra delen av 2021, givet de längre ledtiderna i denna affär. I kvartalet offentliggjorde Getinge målet att bli koldioxidneutralt 2025, via en kombination av aktiviteter såsom övergång till förnybara energikällor, nya digitala mötesformer, smarta logistiklösningar och hållbar produktutveckling.

”Jag vill åter tacka all sjukhuspersonal, våra partners och mina medarbetare för era extraordinära insatser, när de har behövts som mest”, avslutar Mattias Perjos.

Juli – September 2020 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade organiskt med 33,4 % och orderingången minskade med 5,3 % organiskt (orderboken är trots detta större än vid samma tidpunkt 2019)
  • Justerat bruttoresultat uppgick till 4 378 Mkr (3 171) och marginalen uppgick till 54,9 % (50,8)
  • Justerad EBITA uppgick till 2 028 Mkr (677) och marginalen uppgick till 25,4 % (10,9)
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 5,37 kr (1,42)
  • Fritt kassaflöde uppgick till 1 567 Mkr (587)
  • Anna Romberg utsågs till Executive Vice President Legal, Compliance & Governance och medlem av koncernledningen

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 16 oktober kl. 10:00-11:00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46856642692       
UK:
+443333009268
US: +18335268347

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q3-2020

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer 

Agenda
09:45    Ring in till konferensen
10:00    Presentation
10:30    Q&A
11:00    Avslutning

Inspelning tillgänglig i 3 år
En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q3-2020

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

 

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 kl 08.00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Q3

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi fortsätter att fördjupa vårt samarbete med sjukhus och läkemedelsbolag världen över för att bekämpa COVID-19 och i kvartalet levererade vi fler avancerade IVA-ventilatorer än vad vi normalt gör under ett helt år
Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge