• news.cision.com/
 • Getinge/
 • Getinges helårsrapport 2019: Fortsatt tillväxt, högre marginaler och stärkt kassaflöde

Getinges helårsrapport 2019: Fortsatt tillväxt, högre marginaler och stärkt kassaflöde

Report this content

”Vår organiska försäljningstillväxt fortsätter i det fjärde kvartalet och det är särskilt glädjande att se den starka utvecklingen på våra tre största marknader - USA, Kina och Tyskland,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Både kvartalet och helåret blev bättre sett till marginaler och kassaflöde och vi har stärkt vår balansräkning.”

Orderingången i Surgical Workflows var något lägre jämfört med det fjärde kvartalet 2018, främst kopplat till en svag start på kvartalet i Americas och APAC. Kvartalet avslutades starkt och den totala orderboken är bättre än vid utgången av 2018. För helåret 2020 förväntas nettoomsättningen att öka med 2-4 % organiskt.

Bruttomarginalen i kvartalet påverkades positivt av en gynnsam försäljningsmix, ökad produktivitet och valutaeffekter.

”Detta har bidragit till en stärkt rörelsemarginal jämfört med föregående år. Jag är nöjd med att vi börjar se resultat av vårt fokuserade arbete och vi tar nu klivet in i 2020 och fortsätter att stärka verksamheten och skapa ökad nytta för våra kunder,” säger Mattias Perjos.

Oktober – December 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 1,8 % och orderingången ökade organiskt med 0,9 %.
 • Justerat bruttoresultat uppgick till 4 304 Mkr (3 790) och marginalen uppgick till 50,6 % (48,0).
 • IFRS 16-effekten bidrog positivt med 31 Mkr på det justerade bruttoresultatet.
 • Justerad EBITA uppgick till 1 673 Mkr (1 412) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 19,7 % (17,9). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 4 Mkr på justerad EBITA.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 3,84 kr (3,47). IFRS 16-effekten uppgick till -0,01 kr per aktie.
 • Efter rapportperiodens utgång (3 januari 2020) slutfördes förvärvet av Applikon Biotechnology B.V., ett ledande företag inom bioreaktorsystem för biofarmaceutisk forskning och produktion.

Januari – December 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 3,9 % och orderingången ökade organiskt med 4,1 %.
 • Justerat bruttoresultat uppgick till 13 401 Mkr (11 943) och marginalen uppgick till 50,5 % (49,4). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 116 Mkr på det justerade bruttoresultatet.
 • Justerad EBITA uppgick till 3 310 Mkr (2 689) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 12,5 % (11,1). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 13 Mkr på justerad EBITA.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 7,02 kr (5,91). IFRS 16-effekten uppgick till -0,03 kr per aktie.
 • Utdelning per aktie föreslås till 1,50 kr (1,00), vartill åtgår 409 Mkr (272).

 

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD och koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 30 januari kl. 10.00 – 11.00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46850558359       
UK:
+443333009267     
US:
+18335268381

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q4-2019

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer  

Agenda
09:45    Ring in till konferensen
10:00    Presentation
10:30    Q&A
11:00    Avslutning

Inspelning tillgänglig i 3 år
En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q4-2019

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com


Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020, kl.08:00 CET.


Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Prenumerera

Media

Media

Citat

”Vår organiska försäljningstillväxt fortsätter i det fjärde kvartalet och det är särskilt glädjande att se den starka utvecklingen på våra tre största marknader - USA, Kina och Tyskland,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Både kvartalet och helåret blev bättre sett till marginaler och kassaflöde och vi har stärkt vår balansräkning.”
Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge