• news.cision.com/
 • Getinge/
 • Getinges helårsrapport 2020: Intensivt arbete för att stötta sjukvården och läkemedelsbolagen

Getinges helårsrapport 2020: Intensivt arbete för att stötta sjukvården och läkemedelsbolagen

Report this content

”Vi har fortsatt att stötta sjukvården samt de läkemedelsbolag som utvecklar och tillverkar vaccin i högt tempo”, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge. ”Vi nådde även målet för helåret om att leverera 26 000 avancerade IVA-ventilatorer och efterfrågan på våra produkter för ECMO-terapi är fortsatt stor”.

Under det fjärde kvartalet hade Getinge även en stark orderingång inom Sterile Transfer kopplat till tillverkning av COVID-19-vaccin, för leverans under 2021. Stora delar av verksamheten har påverkats negativt av COVID-19 på grund av inställda eller uppskjutna operationer. I kvartalet uppgick dock produkter för planerade hjärt-kärlingrepp till närmare 90 % av fjolårets försäljning. Även inom affärsområdet Surgical Workflows noteras en återhämtning inom orderingången jämfört med föregående kvartal. Sammanvägt ökade försäljningen med 11,1 % och orderingång med 6,1 % organiskt i kvartalet.

”Vi är väl förberedda för att fortsatt stötta våra kunder i den andra vågen av COVID-19 och i det efterföljande arbetet med att hantera den växande volymen av uppskjutna operationer under 2021” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge. ”Vi fortsätter att jobba långsiktigt för att skapa ökat värde för våra kunder samt förbättra vår egen produktivitet. Detta i kombination med högre försäljningsvolym, har bidragit till att marginalerna och kassaflödet stärkts både för kvartalet och året som helhet. Jag vill åter tacka all sjukhuspersonal, våra partners och medarbetare för väldigt bra insatser under 2020.”

Getinge bedömmer att omsättningen under 2021 kommer att stärkas successivt utifrån 2019 års nivå till som lägst 27 Mdr kr, i takt med att sjukvården återgår till normal kapacitet. Långsiktigt förväntar Getinge en omsättningstillväxt om 2-4 % organiskt per år.

Oktober – December 2020 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade 11,1 % och orderingången 6,1 %, organiskt
 • Justerat bruttoresultat uppgick till 4 556 Mkr (4 304) och marginalen uppgick till 51,5 % (50,6)
 • Justerad EBITA uppgick till 1 817 Mkr (1 673) och marginalen uppgick till 20,6 % (19,7)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 4,58 kr (3,84)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 2 283 Mkr (1 419)

Januari – December 2020 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade 14,3 % och orderingången 15,6 %, organiskt
 • Justerat bruttoresultat uppgick till 15 874 Mkr (13 401) och marginalen uppgick till 53,2 % (50,5)
 • Justerad EBITA uppgick till 5 724 Mkr (3 310) och marginalen uppgick till 19,2 % (12,5)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 14,43 kr (7,02)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 6 207 Mkr (2 721)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr (1,50) per aktie, vartill åtgår 817 Mkr (409)

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 28 januari kl. 10:00-11:00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46 8 505 583 51   
UK: +44 333 300 9269
US: +1 833 24 98 405

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q4-2020   

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer  

Agenda
09:45    Ring in till konferensen
10:00    Presentation
10:30    Q&A
11:00    Avslutning

Inspelning tillgänglig i 3 år
En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q4-2020    

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattson@getinge.com 

 

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021, kl 08.00 CET.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har fortsatt att stötta sjukvården samt de läkemedelsbolag som utvecklar och tillverkar vaccin i högt tempo. Vi nådde även målet för helåret om att leverera 26 000 avancerade IVA-ventilatorer och efterfrågan på våra produkter för ECMO-terapi är fortsatt stor.
Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge