• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinges nya anestesimaskiner Flow-e och Flow-c får 510(k)-godkännande för den amerikanska marknaden

Getinges nya anestesimaskiner Flow-e och Flow-c får 510(k)-godkännande för den amerikanska marknaden

Report this content

USA:s Food & Drug Administration (FDA) godkänner Getinges anestesisystem Flow-e och Flow-c. Getinges Flow-serie av anestesimaskiner byggs ut med Flow-e och Flow-c som bygger på samma grundteknik som de övriga modellerna i serien och erbjuder exakt och personligt anpassad anestesi även för de allra mest krävande fallen, från neonatala och pediatriska patienter till kraftigt överviktiga patienter.

 

Flow-serien är Getinges sortiment av anestesimaskiner som är konstruerade för att täcka alla behov inom kirurgiområdet. Maskinerna som utvecklats i samarbete med läkare har utformats för att underlätta för personlig anpassning och med patienternas säkerhet i åtanke. Flow-serien med intuitivt gränssnitt, fokus på lättanvändbarhet, smart design och hög automatiseringsgrad gör det möjligt för läkare att ge personligt anpassad anestesi och att samtidigt dra fördel av smidiga arbetsflöden.

– Varje detalj i den här maskinen har utformats i samarbete med läkare för att garantera bästa möjliga vård med hög effektivitet. Flow-e har en smart arbetsyta som gör arbetet enklare i den hektiska operationssalen, förklarar Lena Evander, Director Product Management Anesthesia hos Getinge. Instrumenten finns exakt där du vill ha dem, vilket gör att det går att arbeta i en ergonomisk och bekväm ställning.

– FDA:s 510(k)-godkännande av Getinges Flow-e innebär att vi kan komplettera sortimentet av Flow-anestesimaskiner och erbjuda lösningar med personligt anpassad anestesi för högriskpatienter på den stora och utbredda amerikanska marknaden, säger Eric Honroth, vd för regionen Nordamerika.

Flow-seriens grundteknik inkluderar gasmoduler som de som finns i Servo-intensivvårdsventilatorer, vilka möjliggör ventilation för att skydda lungorna. Dessutom har verktyget för lungrekryteringsmanövrar som kan väljas till för modellerna Flow-e och Flow-i blivit första valet av verktyg för att hantera atelektas, förbättra syresättning och hjälpa till att förhindra postoperativa komplikationer. Det som förut ansågs komplicerat och tidskrävande är nu sömlöst integrerat så att anestesiläkare kan fokusera på högriskpatienter samtidigt som de kan övervaka deras vitala tecken.

Flow-e kommer att lanseras med en uppgraderad programvara, version 4.7, som inkluderar MAC Brain-indikatorn, ett unikt verktyg som synliggör skillnaden hos gaskoncentrationen mellan lungorna och målorganet, dvs. hjärnan. Tillförlitligheten hos datan ger anestesiläkarna full kontroll vilket möjliggör planering och underlättar för mer effektiv gasdosering. De övriga modellerna i Flow-serien kommer att få ta del av programvaruuppgraderingen under de kommande veckorna.

Alla modeller i Getinges Flow-serie innehåller O2Guard, det enda systemet i världen för aktivt förebyggande av hypoxi. O2Guard åsidosätter automatiskt inställningarna och ökar flödet av syre om den inspirerade syrenivån sjunker under 21 % och minimerar därmed risken för hypoxi hos komplicerade patienttyper.

Getinge skapar innovativa lösningar med anestesiläkare i åtanke. Den intuitiva pekskärmen ger anestesiläkare en kontrollpunkt för alla funktioner, och systemets enkla drift och innovativa funktioner sparar tid på samma gång som det bidrar till mer personligt anpassad anestesi. Maskinerna i Flow-serien är utformade för att leverera mer personligt anpassad anestesi, enklare användning och effektivt arbetsflöde − när varenda åtgärd spelar roll.

Läs mer om Getinges anestesimaskiner Flow-e och Flow-c.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Phone: +46 (0)734 244 527
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Ampy Vasquez, Director, Marketing Communications i Nordamerika.
Phone: +1 (862) 221 4626
E-post: amparo.vasquez@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

FDA:s 510(k)-godkännande av Getinges Flow-e innebär att vi kan komplettera sortimentet av Flow-anestesimaskiner och erbjuda lösningar med personligt anpassad anestesi för högriskpatienter på den stora och utbredda amerikanska marknaden
Eric Honroth, vd för regionen Nordamerika på Getinge