Getinges nya Torin med AI förbättrar effektiviteten på sjukhus

Report this content

Funktionaliteten Torin Artificial Intelligence (AI) är framtagen för att förbättra effektiviteten vid schemaläggning av operationer och kommer i kölvattnet av en ny Getinge-undersökning. Bland de deltagande amerikanska sjukhusen i undersökningen anger 41 % att de har en lång operationskö, och endast 44 % har implementerat nya digitala verktyg som kan förbättra kunskaperna inom operationsplanering och patienthantering.

Getinge, en ledande leverantör av produkter och lösningar som bidrar till förbättrad kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård samt Life Science, introducerar nu Torin med AI i USA. Företaget kommunicerar även resultat från en undersökning genomförd bland sjukhuschefer och kirurger i USA. Undersökningen visar att sjukhusen vidtar åtgärder för att snabba på omloppstiden för operationer, anställa ny personal och beordra personalen att arbeta längre dagar för att hantera eftersläpningen av operationer.

– I nästan 18 månader under COVID-19-pandemin har både kirurger och patienter beslutat att skjuta upp många olika operationer om det har varit möjligt. Eftersom fler patienter nu känner sig mer säkra på att överväga operation, har behovet av att schemalägga ingrepp på alla typer av sjukhus och kirurgiska kliniker exploderat de senaste månaderna. Även om sjukhus kan vidta åtgärder för att anställa mer personal och få personalen arbeta längre dagar för att hantera operationsköerna, måste de även titta på de tekniska alternativen så att de kan förbättra effektiviteten i planeringen och utnyttjandet av resurser, säger Eric Honroth, President för säljregionen Nordamerika, Getinge. 

Getinges programvara Torin använder artificiell intelligens för att snabbt och sömlöst snabba på och förbättra effektiviteten i schemaläggningen av operationer. Torin-lösningen lanserades 2020 för att underlätta planering, hantering och optimering av operationer. Dagens introduktion av en ny uppsättning avancerade funktioner för Torin utökar kraftigt kapaciteten inom viktiga områden, däribland att förutse operationers varaktighet, hantera väntelistor och datasäkerhet. Systemet kan generera noggranna uppskattningar av hur lång tid operationer tar baserat på en rad olika variabler, bland annat operationstyp, patientdata, relevanta enheter och bemanning. För att hantera planeringen av fördröjda operationer rangordnar programvaran väntande operationer baserat på kliniska parametrar och resursparametrar, föreslår optimerade scheman i förväg och integrerar processen med befintliga schemaläggningsfunktioner.

– De nya möjligheter som nu finns tillgängliga genom Torin är speciellt framtagna för att underlätta för sjukhus och kirurgiska kliniker att hantera många av de områden som är mycket utmanande, däribland korrekt uppskattning av operationstider, hantering av schemaläggning och väntelistor, tillämpning av mobila enheter och datasäkerhetskrav baserat på sina egna specifika förutsättningar, säger Charlotte Enlund, Vice President Integrated Workflow Solutions. – När det gäller inrättningar med akut- och långtidsvård, som vår undersökning visar har mycket stora problem med eftersläpande operationer, är vi glada över att vi kan ge dem stöd genom Torin OptimalQ, vårt fristående verktyg för snabb hjälp vid planeringen och optimeringen av väntelistan, tillägger Charlotte Enlund.

Getinges undersökning om eftersläpning av operationer efter pandemin

I maj 2021 genomförde Getinge en undersökning där 60 högre chefer och kirurger från amerikanska sjukhus deltog för att bedöma omfattningen och följderna av de eftersläpande operationer som har uppstått på grund av ökade krav från patienter nu när USA tar sig ur COVID-19-pandemin. Undersökningen visar bland annat:

  • 41 % av sjukhusen anger att de upplever en eftersläpning av operationer, medan högre eftersläpningsnivåer rapporteras inom akut- och långtidsvården (60 %) och öppenvårdskirurgin (53 %).
  • Samtidigt som 56 % av sjukhusen anger att de planerar att anställa mer personal och 52 % säger att de planerar att begära av personalen att de arbetar fler timmar för att hantera vårdköerna anger mindre än hälften (44 %) att de använder avancerade digitala verktyg, vilka har visat sig förbättra effektiviteten i verksamheten och underlätta utmaningarna med schemaläggning för operationsavdelningar, där den lägsta nivån finns inom akutvårdsmiljöer (27 %).
  • De sjukhus som har den längsta planeringsfördröjningen är även de som är minst benägna att använda avancerade digitala tekniker för att förbättra verksamhetens effektivitet.

– Med tusentals patienter som drabbas av försenade operationer på grund av COVID-19-pandemin har behovet att förbättra effektiviteten i schemaläggningen aldrig varit större.  Framstegen inom AI-tekniken kan spela en avgörande roll i den övergripande planen att ta itu med dessa förseningar och kan hjälpa till att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna för sjukhus och kirurgiska kliniker, säger Eric Honroth.
 

Titta på en kort video på engelska om konsekvenserna av vårdköer.

 

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: 010- 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

 

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Även om sjukhus kan vidta åtgärder för att anställa mer personal och få personalen arbeta längre dagar för att hantera operationsköerna, måste de även titta på de tekniska alternativen så att de kan förbättra effektiviteten i planeringen och utnyttjandet av resurser.
Eric Honroth, President för säljregionen Nordamerika, Getinge