• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinges ordertillväxt och resultat högre än väntat för första kvartalet 2020 – drar tillbaka prognosen för 2020

Getinges ordertillväxt och resultat högre än väntat för första kvartalet 2020 – drar tillbaka prognosen för 2020

Report this content

Getinges insatser för att stödja sjukhus och patienter som drabbats av COVID-19 har bidragit till att orderingången för det första kvartalet 2020 är högre än vad som förväntas av aktiemarknaden. Orderingången för Q1 2020 ökade organiskt med 47,2 % jämfört med det första kvartalet 2019 och uppgick till 9 450 Mkr. Justerad EBITA, som understöddes av ökade volymer, operationell hävstång samt positiva valutaeffekter, ökade till cirka 660 Mkr jämfört med 369 Mkr i Q1 2019. På grund av stor osäkerhet i samband med COVID-19-utbrottet drar Getinge tillbaka prognosen för den organiska nettoomsättningstillväxten för 2020.

Sedan utbrottet av COVID-19 har Getinge arbetat intensivt tillsammans med sjukhus över hela världen för att hjälpa så många patienter som möjligt. Detta har bidragit till en kraftigt ökad orderingång i affärsområdet Acute Care Therapies. Tillväxten uppgick till 96,4 % jämfört med det första kvartalet 2019. Ökningen är hänförlig till Critical Care och Cardiopulmonary, som är produktkategorier där Getinge är världsledande.

Parallellt minskade orderingången i andra delar av verksamheten, med en allt snabbare takt i slutet av kvartalet. Surgical Workflows minskade med 14,0 % organiskt under Q1 2020. Life Science minskade med 13,1 % organiskt under Q1 2020. Totalt uppgick den organiska ordertillväxten till 47,2 % för Q1 2020 jämfört med Q1 2019.

Orderingången inom affärsområdet Acute Care Therapies, som till stor del ägde rum under den senare delen av Q1 2020, konverterades endast till en liten del till nettoomsättning och resultat under kvartalet, på grund av nödvändig ledtid från order till leverans. Totalt ökade nettoomsättningen organiskt med 3,8 % och icke organiskt med 8,7 % till 6 033 Mkr jämfört med 5 548 Mkr under Q1 2019 och justerad EBITA, som påverkades positivt av ökade volymer, operationell hävstång samt gynnsamma valutaeffekter, ökade till cirka 660 Mkr jämfört med 369 Mkr i Q1 2019.

I helårsrapporten för 2019 meddelade Getinge att den organiska tillväxten i nettoomsättning för 2020 förväntades bli 2-4%. På grund av den stora osäkerheten kring COVID-19-effekten på helåret, drar Getinge tillbaka utsikterna för organisk nettoomsättningstillväxt 2020.

Alla siffror som presenteras i detta pressmeddelande är preliminära och ej reviderade.

Getinge kommer inte att ge några kommentarer fram till dess att rapporten för Q1 2020 offentliggörs, kl 08.00 svensk tid den 22 april 2020.
 

Kontakt:

Lars Mattsson, Head of Investor relations
Telefon: +46 (0)73-4244692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson, EVP Communication & Academy
Telefon: +46 (0)73-4244797
E-mail: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2020, kl 08.30 CET.

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar: