• news.cision.com/
  • Getinge/
  • Getinges rapport för tredje kvartalet 2021: ”Stark orderingång och vårt remedieringsarbete färdigt i Tyskland”

Getinges rapport för tredje kvartalet 2021: ”Stark orderingång och vårt remedieringsarbete färdigt i Tyskland”

Report this content

”I det tredje kvartalet ökade den organiska orderingången med drygt 20 % tack vare stark utveckling i samtliga affärsområden och regioner”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge. ”Kassaflödet är fortsatt starkt, vilket gör att vi befäster vår solida finansiella ställning.”

Getinges ordertillväxt är stark både i jämförelse med 2019 och 2020. Nettoomsättningen minskade som väntat jämfört med Q3 2020, då företaget hade rekordstora leveranser av IVA-ventilatorer. Jämfört med Q3 2019 ökade omsättningen påtagligt, som ett resultat av en fortsatt hög efterfrågan på produkter för livsuppehållande ECMO-terapi, bioreaktorer och produkter för Sterile Transfer, i kombination med fortsatt hög försäljning av ventilatorer och en generell återhämtning inom övriga delar av verksamheten.

”Under kvartalet nådde vi en milstolpe i och med att vi slutförde vårt remedieringsarbete kopplat till förlikningsavtalet med FDA, i vår produktionsenhet i Hechingen, Tyskland”, säger Mattias Perjos. ”Detta innebär inte att vi per automatik är ute ur förlikningsavtalet, men att samtliga fabriker som omfattas av avtalet nu kan lägga all kraft på framåtriktade aktiviteter kopplat till kundnytta och tillväxt.”

Getinges underliggande EBITA-marginal, rensat för Covid-19-effekter, fortsätter att förbättras tack vare strukturell mixförskjutning och ökad produktivitet.

Juli – September 2021 i korthet

  • Orderingången ökade med 21,8 % organiskt och nettoomsättningen minskade med 20,1 % organiskt
  • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 334 Mkr (4 378) och bruttomarginalen uppgick till 52,9 % (54,9)
  • Justerad EBITA uppgick till 1 160 Mkr (2 028) och EBITA-marginalen uppgick till 18,4 % (25,4)
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 2,96 kr (5,37)
  • Fritt kassaflöde uppgick till 1 380 Mkr (1 567)

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 20 oktober kl. 10.00 – 11.00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: + 46 8 566 426 92
UK: + 44 33 33 009 265
US: + 1 646 722 4903

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q3-2021

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: https://www.getinge.com/se/om-oss/investerare/rapporter-presentationer/

Agenda
09:45    Ring in till konferensen
10:00    Presentation
10:30    Q&A
11:00    Avslutning

Inspelning tillgänglig i 3 år
En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q3-2021

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email:
lars.mattsson@getinge.com


Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl 08.00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

I det tredje kvartalet ökade den organiska orderingången med drygt 20 % tack vare stark utveckling i samtliga affärsområden och regioner. Kassaflödet är fortsatt starkt, vilket gör att vi befäster vår solida finansiella ställning.
Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge