Information om Getinges årsstämma den 22 april 2020 med anledning av COVID-19

Report this content

Getinges årsstämma kommer att genomföras som planerat, men med anledning av osäkerheten kring COVID-19-viruset och dess spridning har beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder.

Getinge gör vissa justeringar i upplägget för årsstämman för att minska risken för smittspridning:

  • Stämman kommer att genomföras i en enklare form och kortas ned men utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.
  • Inregistrering kommer att ske från kl. 10.30 och inte från kl. 10.00 som angavs i kallelsen.
  • Euroclear Sweden AB tillhandahåller möjlighet att agera oberoende ombud för aktieägare som är privatpersoner och som anmält sig till stämman men inte kan eller önskar att närvara personligen vid stämman.
  • Ingen mat eller andra förfriskningar kommer att erbjudas i samband med stämman.  

Endast korta anföranden kommer att lämnas vid stämman och en längre version av anförandet från VD kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Getinges hemsida, www.getinge.com efter stämman.

Frågor från aktieägare koncentreras till ärenden på dagordningen. Utöver styrelseordförande, vice ordförande och VD kommer styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen att närvara vid årsstämman i begränsad omfattning.

Getinge uppmanar till allmän försiktighet. Om du som anmäld till Getinges årsstämma har varit i ett riskområde någon gång de senaste 14 dagarna före det att stämman äger rum eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset önskar Getinge helst att du avstår från att närvara personligen. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Getinge uppmanar vidare alla aktieägare att noga överväga om de kan närvara via ombud istället för personligen och det gäller särskilt aktieägare som tillhör någon riskgrupp.

Om du som aktieägare inte kan eller önskar närvara personligen vid stämman, finns möjlighet att delta via ombud. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning på Getinges webbplats www.getinge.com/se, under fliken Årsstämma 2020 och kan laddas ner här

Euroclear Sweden AB har informerat Getinge om att de, utan kostnad, erbjuder en möjlighet för anmälda aktieägare som är privatpersoner att utse ett ombud anvisat av Euroclear Sweden för att rösta i enlighet med aktieägarens instruktioner. Getinge välkomnar detta initiativ. Mer information om denna möjlighet och fullmaktsformulär finns på Euroclear Swedens webbplats, https://anmalan.vpc.se/fullmakt/. I detta avseende agerar Euroclear Sweden inte för Getinges räkning.  

Getinge följer händelseutvecklingen av COVID-19-viruset mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Vi ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.getinge.com kring eventuella ytterligare åtgärder.

 

För mer information, kontakta:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: 0734 244 692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar