Innovation inom hälso- och sjukvård påskyndas av pandemin

Report this content

När hälso- och sjukvården runt om i världen behövde effektiva strategier för att beta av de enorma köerna av operationer som ställts in under pandemin gjorde Getinges Matthias Rath och hans team allt för att ta fram ett planeringsverktyg som hjälper sjukhus att prioritera sin operationskapacitet på ett så bra sätt som möjligt. Låt oss presentera uppfinnaren av Torin OptimalQ.

– Vi var redan i full gång med projektet när detta hände. Många hälso- och sjukvårdssystem hade långa väntelistor redan innan Covid-19 bröt ut, så ett kunskapsbaserat planeringsverktyg var på gång. Pandemin sporrade oss att hitta en effektiv lösning ännu snabbare, säger Matthias Rath, Director Product Management & Business Development OR Solutions hos Getinge.

Torin OptimalQ, som är ett kraftfullt exempel på hur digitalisering spelar en allt viktigare roll inom hälso- och sjukvården, presenterades under sommaren 2020 som ett direkt resultat av det akuta läget.  

– Utöver att tillhandahålla mekaniska ventilatorer och andra medicintekniska produkter som hjälper allvarligt sjuka Covid-19-patienter är vi på Getinge glada att vara med och göra skillnad även när det gäller att hjälpa sjukhus att på ett effektivt sätt hantera omstarten av operationsverksamheten, säger Matthias.

Torin OptimalQ är en skalbar lösning som är lätt att införa och som snabbt levererar en färdigprioriterad operationsplan för både personal och patienter. Den kan även användas av kunder som för närvarande inte har installerat lösningen Torin Operationsplanering.

– Genom att sammanföra statistik från olika områden, som operationstider och bästa planeringspraxis, med kundens egna data för väntelistor kan vi beräkna bästa sättet att prioritera mellan operationer och föreslå en operationsplan för de kommande veckorna, förklarar Matthias.

Han fortsätter: – Förslaget ger operationsavdelningen ett försprång. I kombination med avdelningens egna erfarenheter och kunnande bidrar det i slutänden till bättre ett resultat och en bättre arbetsmiljö.

För att sjukhus lätt ska få tillgång till planeringsprogramvaran har Getinge tagit fram ett erbjudande i tre steg som innebär att man kan använda och utvärdera lösningen i några veckor. – Om de är nöjda med försöket är det enkelt att gå över till lösningen Torin Operationsplanering där funktionen för hantering av väntelistor är helt integrerad, säger Matthias.

Vanligtvis står operationsverksamheten för omkring 70 procent av ett sjukhus samlade kostnader. Ett effektivt användande av tillgängliga resurser är avgörande för ett bättre kliniskt och ekonomiskt utfall.

– Även om man lyfter ut pandemins effekter ur ekvationen är Torin OptimalQ ett kraftfullt verktyg för att hjälpa alla sjukhus att hantera operationsköer på ett optimalt sätt. Vi har sett fall där en investering i vår programvara betalat sig på mindre än ett år, tack vare att operationskapaciteten utnyttjas på ett bättre sätt, förklarar han.

Sedan första lanseringen har Getinge tagit ännu ett steg genom att lägga in prognoser för operationstider i Torin Optimization-paketet. Baserat på maskininlärning kan sjukhus nå högre noggrannhet för operationssalens schema och utnyttjande, och Matthias Rath är övertygad om att resan kommer att fortsätta.

– Möjligheterna att gå vidare i riktning mot en helt automatisk lösning för att generera operationsscheman som avspeglar alla relevanta parametrar utgör en kraftfull drivkraft för mitt team och för våra kollegor som arbetar med kognitiv databehandling, avslutar han.

Läs mer om Torin OptimalQ >>>

Läs mer om Torin Artificial Intelligence >>>

Läs mer om Torin Operationsplanering >>>

För mer information, vänligen kontakta

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Många hälso- och sjukvårdssystem hade långa väntelistor redan innan Covid-19 bröt ut, så ett kunskapsbaserat planeringsverktyg var på gång. Pandemin sporrade oss att hitta en effektiv lösning ännu snabbare
Matthias Rath, Director Product Management & Business Development OR Solutions, Getinge.