Johan Malmquist föreslås som ny styrelseordförande i Getinge AB

Report this content

Valberedningen i Getinge föreslår att Johan Malmquist utses till ny styrelseordförande i samband med vårens årsstämma den 23 april 2019. Carl Bennet fortsätter som styrelseledamot och kommer att föreslås som vice ordförande.

Johan Malmquist är styrelseledamot i Getinge sedan 2016. Han var tidigare VD och koncernchef för Getingekoncernen mellan år 1997-2015.

Valberedningen består av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Mikael Berglund, Incentive, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder samt Viveka Ekberg som representant för de mindre aktieägarna.

Kontakt:

För ytterligare information kontakta valberedningens ordförande, Carl Bennet, genom Gunnel Magnusson 031 741 64 02. 

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 12:00 CET.


Kort om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar