Smart mothers, utbildningens förkämpar

Report this content

Undervisningen måste fortsätta, även under en pandemi. När indiska skolor stängde mobiliserade Getinges partner Pratham mammor genom en telefonbaserad kampanj för att göra det möjligt för dem att bli utbildningens förkämpar.

I stora delar av Indien rådde under pandemin en hård nedstängning och många skolor i delstaten Assam var stängda. För Getinges partner Pratham, en innovativ utbildningsorganisation som arbetar med att förbättra utbildningskvaliteten i Indien, rådde inget tvivel: barnens undervisning måste fortsätta.

– En stöttande utbildningsmiljö hemma kan bidra stort till barnets övergripande utveckling. Mamman är normalt den som tillbringar mest tid med barnen, hon spelar rollen av en influencer på lång sikt, säger Ingrid Eelde Koivisto, grundare av och generalsekreterare på Pratham Sweden.

Även under normala omständigheter bedriver Pratham ett kontinuerligt arbete i syfte att göra det möjligt för mammor att kunna spela en mer aktiv roll i barnens utveckling, förbättra utvecklingsresultaten och påverka hemmiljön för att göra den gynnsam för barnens pedagogiska behov.

– När skolorna stängde blev detta ännu mer avgörande. Vi identifierade mammor som visade motivation och vilja att engagera sig och hittade sätt att nå dessa och dela med oss av information. Vi kallade dessa mammor för våra ”Smart Mothers”. Tillgång till vanliga mobiler och smartphones gjorde det möjligt för dem att hålla regelbunden kontakt med Pratham och gav dem tillgång till läromaterial, berättar Ingrid.

På så sätt kunde mammorna dela pedagogiska insatser med barnen i deras närmiljö och även hjälpa Pratham fördjupa engagemanget med mammorna i lokalsamhället.

– Under covid-19 har smarta mammor och andra volontärer personligen undervisat yngre barn genom att använda de meddelanden och videor som Pratham har skickat dem till deras mobiler och smartphones. Dessutom hjälpte de oss att genomföra undervisning med barn i deras byar, berättar Niharika Gogoi, en Pratham-volontär i Titabor-enheten, Jorhat-distriktet, Assam.

Ingrid instämmer:

– I denna utmanande situation har mammorna verkligen agerat som utbildningens förkämpar vilket gav oss möjlighet att fortsätta vårt viktiga arbete och säkerställa att undervisningen kunde fortsätta.

Fakta

Pratham är den första större organisation som lyckats uppnå en varaktig och utbredd framgång inom Indiens utbildningssystem. Stiftelsen, som bildades av UNICEF och Municipal Corporation of Greater Mumbai 1995, använder högkvalitativa och reproducerbara pedagogiska insatser till låg kostnad för att motverka luckor i det indiska utbildningssystemet. Getinge deltar i initiativet ”Svensk industri för kvalitativ utbildning i Indien”. Detta projekt, som inleddes 2017 och organiseras av Pratham Sweden, har som mål att hjälpa barn i delstaten Assam att lära sig läsa och räkna.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Prenumerera

Media

Media

Citat

En stöttande utbildningsmiljö hemma kan bidra stort till barnets övergripande utveckling.
Ingrid Eelde Koivisto, grundare av och generalsekreterare på Pratham Sweden