Den publicistiska värdegrunden i gungning i pressad tidningsbransch

Report this content

En förändrad chefsroll, ökad toppstyrning, nedskärningar i personal och starkare ekonomiska drivkrafter har de senaste 20 åren förändrat journalistiken. Både hur redaktioner styrs men även vad som bevakas. Det visar forskning som nu samlats i en ny bok från institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).

Ulrika Andersson, Amanda Waldenström och Jenny Wiik är forskare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. De har studerat utvecklingen inom branschen i flera år, genom observationer, enkäter och intervjuer med journalister och deras chefer.

Nu har de sammanställt sina studier i boken ”Profession möter management” (2018, JMG). En central fråga är hur den journalistiska värdegrunden och autonomin påverkats. Som forskare ger de inget entydigt svar, men konstaterar i boken att det delvis är ett nytt synsätt på nyhetsorganisationen som gradvis vuxit fram:

”Något generaliserat kan förändringen beskrivas som en övergång från föreställningar om kollegialt styre präglat av journalistiska värderingar till ökad betoning på redaktionellt ledarskap och toppstyrning”.

Enligt studien är den publicistiska värdegrunden i gungning. Journalisterna i undersökningen vittnar om att de fortsätter att skriva under de ideal och normer som är centrala inom det journalistiska fältet och att de har stor frihet i sitt dagliga arbete, men forskarna konstaterar också att:

”Ändå finns det en upplevelse av förlust hos många av tidningarnas medarbetare. De menar att de ekonomiska drivkrafterna har blivit så allomfattande och att tidsbristen blivit så konkret att det har börjat förändra verksamheten”.

Mer näringsliv och mindre lokalpolitik

Bland annat finns en ökande acceptans för native advertising och artiklar som liknar textreklam, ett växande fokus på näringslivsaktörer på orten samt en hårdare bortsållning av kommunalpolitiska nyheter – förändringar som mer eller mindre kan knytas till kommersiella krav kopplade till tidningarnas arbete för att anpassa sig efter den rådande marknadssituationen.

Med sin bok hoppas JMG-forskarna kunna bidra till samtal om journalistikens möjligheter och behov.

Kontakt

Ulrika Andersson, docent och forskare
E-post: ulrika.andersson@som.gu.se Telefon: 031-786 49 74, mobil: 0708-39 19 60.

Jenny Wiik, docent och forskare
E-post: jenny.wiik@jmg.gu.se Telefon: 031-786 46 57, mobil: 0708-32 01 49

Boken ”Profession möter management”, JMG (2018), är skriven av docent Ulrika Andersson, biträdande forskare Amanda Waldenström och docent Jenny Wiik. Den kan hämtas som pdf på www.jmg.gu.se/publicerat/bokserie

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Prenumerera

Media

Media