Digital teknologi stöttar elevers lärande om havet


Virtuella plattformar kan praktiskt taget föra havet till klassrummen och fungera som ett stöd för elevers medvetenhet om havets betydelse. Det framgår av en avhandling från Göteborgs universitet.

Haven täcker mer än 70 procent av jordens yta och står för en betydande del av det syre vi andas. Dessutom tillhandahåller havet nödvändigheter som mat och läkemedelssubstanser. Det är därför ett stort problem att haven under det senaste århundradet påverkats negativt av människans aktiviteter. Tidigare forskning har dock visat att allmänhetens kunskaper om marina miljöfrågor är mycket begränsade.

– Att den allmänna kunskapen om miljöfrågor relaterade till havet är bristfällig kan delvis bero på att havet är gömt under ytan, säger Géraldine Fauville som i sin avhandling undersökt hur digital teknologi kan bidra till ökad kunskap om havet. 

– Dessutom karaktäriseras havet av komplexa samband mellan ekologi, kemi, fysik, biologi och samhälleliga förhållanden. Det handlar om samspel som sträcker sig från mikroskopisk nivå till globala företeelser.

Egna livsstilen diskuteras
Géraldine Fauville har studerat hur olika digitala teknologier kan stötta kommunikation kring marina miljöfrågor. En av delstudierna fokuserade på kommunikationen på en Facebooksida som tillhör ett stort marint forskningsinstitut; i en annan analyseras interaktionen på ett diskussionsforum mellan gymnasieelever från olika länder där den egna livsstilens miljöbelastning diskuteras; i ytterligare en av studierna är fokus på ett onlinesamtal mellan gymnasieelever och en marinbiologisk forskare.

De generella resultaten visar hur tekniken på olika sätt bidrar till att synliggöra det osynliga, som exempelvis den enskilde individens koldioxidavtryck.

– Den digitala tekniken möjliggör en konkretisering av abstrakta begrepp som eleverna kan använda i sina diskussioner och för sin förståelse, säger Géraldine Fauville.

Tid att reflektera
I en av delstudierna har hon fokuserat på vilken typ av frågor eleverna ställde till den marinbiologiske forskaren på den nämnda onlineplattformen efter att ha sett en vetenskaplig presentation om klimatförändringarnas påverkan på havet.

– Det jag finner kraftfullt i den virtuella presentationen och efterföljande diskussionen mellan studenterna och forskaren är att eleverna kan titta på presentationen i sin egen takt. Eleverna har också mer tid att reflektera över ämnet och förbereda sina frågor och kan till och med vara mer bekväma med att ställa sina frågor online än i klassrummet.

De virtuella vetenskapliga presentationerna är också mer tidseffektiva för forskarna som kan skapa en presentation som kan delas med elever över hela världen som forskarna annars aldrig skulle vara möjliga på grund av tidsbegränsning eller avstånd.

Bra komplement
På frågan om digital teknologi kan ersätta direkta erfarenheter av havsmiljön svarar Géraldine Fauville dock nej.

– Det handlar inte om ”istället för”, utan digital teknologi är ett mycket bra komplement när det inte finns möjlighet att bedriva undervisningen vid havet. Havets tillstånd kommer att bli en än mer viktig fråga i framtiden, så det är viktigt att eleverna får den här kunskapen med sig, därför är det angeläget att det görs fler studier om den digitala teknologins möjligheter i detta sammanhang.

För mer information
Géraldine Fauville, telefon: 076–139 8566, e-mail: geraldine.fauville@gu.se

Géraldine Fauville lägger fram sin avhandling Digital technologies as support for learning about the marine environment. Steps toward ocean literacy vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande fredagen den 26 januari klockan 13.00. Plats: Sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg.

Avhandlingen finns i fulltext på http://hdl.handle.net/2077/53942

Torsten Arpi
Kommunikatör
Tel: +46 (0)768-58 11 87 
Email: torsten.arpi@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Citat

Den digitala tekniken möjliggör en konkretisering av abstrakta begrepp som eleverna kan använda i sina diskussioner och för sin förståelse
Géraldine Fauville